Partij en Krant

Overzicht
Vrijwilligers nodig
Informatie over NCPN en Manifest

Programmapunten

Bestrijding armoede en wederopbouw sociale zekerheid
Opbouw woonbasisvoorzieningen in wijken en kleine kernen
Cultuur niet afhankelijk van Kapitaal
Waaruit wordt dit betaald?
Betaalbare gezondheidszorg
Betaalbare huisvesting
Jongeren zijn de toekomst
Voor een echt milieubewuste samenleving
Betaalbaar onderwijs
Efficiënter verkeer en vervoer
Vrede, veiligheid en internationale samenwerking
Uitbreiding werkgelegenheid en verhoging lonen

Statuten NCPN

Statuten voor de Nieuwe Communistische Partij-NCPN.

Partijprogram NCPN

Hoofdstuk I: Beginselen

In voorbereiding:

Hoofdstuk II: Organisatie
Hoofdstuk III: De ontwikkeling en actuele stand van het kapitalisme in de tweede helft van de twintigste eeuw
Hoofdstuk IV: De opkomst, opbouw en teloorgang van het socialisme in de twintigste eeuw
Hoofdstuk V: De plaats en betekenis van de partij in de Nederlandse politieke verhoudingen
Hoofdstuk VI: De politieke rol en strategie van de partij