Verklaring NCPN

Amsterdam, 20 maart 2003

Geen enkele Nederlandse steun aan agressie-oorlog VS!

Stop imperialistische oorlog tegen Irak!

Oproep aan bevolking om massaal in actie te komen

De imperialistische aanvalsoorlog op Irak is begonnen: 250.000 Amerikaanse soldaten, 1000 Amerikaanse vliegtuigen en een enorme vloot van Amerikaanse vliegdekschepen en marinevaartuigen (exclusief de strijdkrachten geleverd door onder meer Groot-Brittannië, Australië) zijn ingezet om de belangen van het Amerikaanse grootkapitaal veilig te stellen. Het Amerikaanse plan is Irak te veroveren door de economische infrastructuur met hightech wapens te vernietigen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat duizenden mensen zullen worden gedood. De bevolking van Irak zal zeker niet hoeven te rekenen op meer vrijheid en veiligheid, als het afhankelijk wordt van de VS. Saddam Hoessein zal immers zeker worden vervangen door een regime dat vooral de Amerikaanse belangen zal dienen.

Enorme protestdemonstraties maken duidelijk dat het verzet tegen de imperialistische oorlog van de VS en een handjevol 'bondgenoten' massaal is en zich over de gehele wereld uitstrekt. Niet eerder kwamen zoveel mensen in zoveel landen al op de been vóórdat een oorlog daadwerkelijk plaatsvond. De aanval op Irak vindt plaats zonder mandaat van de VN Veiligheidsraad. Het opblazen van internationale verdragen en het schenden van afspraken die grootschalige oorlogen trachten te voorkomen door de VS dreigt te leiden tot de ontmanteling van belangrijke stabiliserende internationale organen.

Deze onrechtmatige en immorele oorlog, die een totale schending betekent van het handvest van de Verenigde Naties en resolutie 1441, waarin de noodzaak van een tweede resolutie staat aangegeven, wordt door het demissionaire kabinet van Balkenende politiek goed gepraat. Daarmee stelt Nederland zich opnieuw gewillig op achter de eisen van de 'bazen' in de VS. Elke goedkeuring van deze oorlog zal de VS aanmoedigen om versneld voort te gaan met de uitvoering van hun plannen om middels oorlogen hun hegemonie uit te breiden. Bovendien zal de bevolking de rekening van deze oorlog moeten betalen. De NCPN roept de Nederlandse vakbeweging mede daarom op om ondubbelzinnig stelling te nemen tegen deze oorlog. De vakbeweging dient zich weer nadrukkelijk met vraagstukken van vrede en veiligheid bezig te houden.

De NCPN verlangt van de regering dat zij op geen enkele wijze, politiek noch militair, steun verleent aan de agressie-oorlog van de VS en deze ernstige schending van het internationaal recht ondubbelzinnig afwijst.

Het Amerikaanse imperialisme toont met deze aanval haar arrogantie, hebzucht en oorlogszuchtigheid op een onverhulde wijze aan de wereld. Door deze onredelijke aanval staan de levens op het spel van duizenden onschuldige kinderen, vrouwen en mannen in Irak. Niemand weet hoe lang het conflict zal duren, maar er dreigt een humanitaire ramp.

Sinds het uiteen vallen van het systeem van socialistische landen worden internationale organen als de VN en de Veiligheidsraad steeds meer ondergraven. Bijeenkomsten en afspraken van de G7, de belangrijkste kapitalistische industrielanden, treden hiervoor steeds meer in de plaats. De Amerikaanse regering wil steeds meer de internationale orde alleen bepalen. De rol van haar 'bondgenoten' wordt daarentegen beperkt tot hulptroepen. Landen als het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Australië en Nederland verwachten het meeste baat bij volgzaamheid en steun aan het machtigste land van de wereld. Andere landen, zoals Duitsland, Rusland en Frankrijk, beginnen zich los te maken uit deze ondergeschiktheid en zoeken eigen mogelijkheden vooreen onafhankelijke en soevereine rol. Het streven naar een eigen Europese supermacht met een eigen leger is daar niet vreemd aan.

De agressie-oorlog tegen Irak past in het plan tot het herkoloniseren van de landen in het Midden-Oosten. Pogingen om Iran, Syrië en zelfs Saoedi-Arabië te onderwerpen aan de vitale belangen van het Amerikaanse kapitaal zullen zeker volgen, zolang de huidige machthebbers in de VS niet worden gestopt. De Amerikaanse regering wil de greep op de aanwezige aardolie in het gebied versterken om de toevoer van deze belangrijke grondstof voor de productie van energie en industriële producten te controleren en voor het eigen land zeker te stellen. Door het in beslag nemen van belangrijke olievoorraden in Irak willen de VS de macht van de OPEC breken, die nu nog een doorslaggevende rol spelen in het bepalen van de olieprijs.

De NCPN verlangt de onmiddellijke stopzetting van deze agressie-oorlog, terugtrekking van alle troepen en herstelbetalingen aan het Iraakse volk.

Met deze oorlog tracht Bush de drastische vergroting van zijn militaire uitgaven te rechtvaardigen en de oorlogsproductie nog verder op te voeren om daarmee de gevolgen van de economische crisis in zijn land te temperen. De ernstige economische, financiële en politieke crisis van de VS en het kapitalistische systeem in de wereld zal echter met oorlog niet worden opgelost, maar juist verder worden verdiept.

De aanval op Irak zal de spanningen in het Midden-Oosten ernstig verhogenen de onderdrukking door Sharon van het Palestijnse volk vergroten. De woede in de Arabische wereld tegen deze aanval is groot en zal verder toenemen. Deze woede zal zijn weerslag vinden binnen Europa onder de moslimbevolking. De frustratie onder grote delen van de onderdrukte bevolkingsgroepen zal zo groot worden dat de kans op terrorisme en terroristische aanslagen aanzienlijk zal toenemen. De gevolgen van de oorlog zullen bijzonder negatief zijn in het Midden-Oosten, maar ook elders in de wereld. Veel meer landen dan nu zullen bovendien massavernietigingswapens willen aanschaffen of ontwikkelen om zich te verdedigen tegen een mogelijke Amerikaans aanval, nu ze weten dat het VN-systeem geen bescherming biedt.

De NCPN maakt deel uit van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' en ondersteunt haar eisen. Het Platform roept de Nederlandse regering, en met name de PvdA op zich nu ondubbelzinnig uit te spreken tegen deze aanvalsoorlog, tegen het Amerikaanse beleid om internationale instituten, als de VN en de Veiligheidsraad buiten spel te zetten en internationale verdragen te schenden.

De NCPN roept iedereen op om zaterdag naar Amsterdam te komen om te demonstreren tegen deze agressie-oorlog en tegen de deelname van Nederland eraan.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019