Gezamenlijke verklaring van 65 communistische-, arbeiders- en linkse partijen

Stop de agressie-oorlog tegen Irak!

We bevinden ons in kritieke tijden, nu de VS en Groot-Brittannië de voorbereidingen voor een nieuwe imperialistische oorlog opvoeren, en de NAVO tijdens de top in Praag besloten heeft deze oorlog te steunen. De omvangrijke militaire middelen van de Amerikaanse bases in Europa worden klaargemaakt voor de oorlogsdeelname. In verschillende landen hebben de oorlogsvoorbereidingen geleid tot schendingen van de grondwet, andere wetten en van internationale verdragen.

De afgelopen tijd heeft de Amerikaanse regering via de NAVO haar bondgenoten verzocht om extra faciliteiten op hun grondgebied en om militaire deelname aan de 'bezetting van Irak'.

Er kan geen twijfel over bestaan dat er al bij voorbaat besloten was over de oorlogsvoorbereidingen, zonder rekening te houden met de VN-resolutie 1441, het werk van de VN-inspecteurs, en de Iraakse medewerking om tegemoet te komen aan de eisen van de VN. Het wordt in toenemende mate duidelijk dat de geplande oorlog als militair doel heeft de controle te verwerven over een strategisch belangrijke regio, de olie en de markten. Tegelijkertijd betekent de oorlog een poging van de Amerikaanse regering om de economische crisis te bedwingen, en haar problemen op te lossen ten koste van anderen.

De oorlog zal leiden tot enorme verliezen onder de Iraakse bevolking die al ernstig te lijden heeft gehad ten gevolge van een jarenlang embargo, de luchtaanvallen, en het regime van Saddam Hoessein.

De oorlog tegen Irak, dat meewerkt met de VN-inspecteurs, zal leiden tot een uitbreiding van de Amerikaanse militaire doelstellingen in het Midden-Oosten, en staat in schrille tegenstelling tot de Amerikaanse steun aan de Israëlische regering en het accepteren van de onderdrukkende bezetting van Palestijns grondgebied.

De agressie jegens Irak, die voortkomt uit de nieuwe Amerikaanse doctrine van de 'preventieve aanval' dreigt de hele regio te destabiliseren en brengt ernstige gevolgen met zich mee voor de hele menselijke beschaving. Ze vormt een enorme bedreiging voor de internationale vrede, het systeem van het internationale recht en houdt een precedent in voor andere willekeurige daden van agressie. Geen enkel argument of handigheidje kan de afgedwongen steun van de VN aan deze oorlog legitimeren.

We veroordelen de houding van de regeringen en de politieke leiding van die EU-landen die nagelaten hebben de noodzakelijke stappen te ondernemen en geen enkele inspanning geleverd hebben om een halt toe te roepen aan deze ongerechtvaardigde agressie-oorlog, en zodoende in de praktijk het Amerikaanse pro-oorlogsbeleid steunen.

De internationale spanningen nemen toe, de internationale betrekkingen worden gemilitariseerd, de militaire budgetten gaan omhoog en nieuwe 'snelle interventiemachten' onder nationale vlag, onder die van de EU en de NAVO worden in het leven geroepen.

Aan de andere kant heeft de oorlogsdreiging geleid tot gerechtvaardigde protesten over de hele wereld. De brede mobilisatie van de wereldopinie tegen de oorlog, tegen de bases van de VS, de NAVO en tegen het militaire beleid van de regeringen is zonder weerga.

Veel landen, politiek niet-gebonden bewegingen, intellectuelen, kunstenaars, politici en diplomaten roepen op tot een diplomatieke en vreedzame regeling van de kwestie.

Onze partijen, die al verschillende initiatieven hebben genomen, spelen een actieve rol in deze brede vredesbeweging en roepen op tot een nog massalere mobilisatie van de bevolking. We moeten de vredescampagne intensiveren: onder de bevolking, op de werkvloer, in de vakbeweging, in de media, in de parlementen en overal waar de gelegenheid zich voordoet.

We moeten de agressie-oorlog tegen Irak stoppen. We moeten waarschuwen tegen pogingen van de grote machten om de VN te chanteren. We moeten tegenstand bieden aan elke vorm van Europese steun voor de oorlog of deelname eraan. We eisen dat onze landen de VS niet voorzien van militaire of andere faciliteiten om hun agressieve bedoelingen ten uitvoer te brengen.

 1. AKEL (Progressive Party of Working People) Cyprus
 2. Algerian Party for Democracy and Socialism
 3. Bulgarian Communist Party
 4. Communist Party in Denmark
 5. Communist Party of Australia
 6. Communist Party of Austria
 7. Communist Party of Belarus
 8. Communist Party of Belgium
 9. Communist Party of Bohemia and Moravia
 10. Communist Party of Britain
 11. Communist Party of Canada
 12. Communist Party of Catalonia
 13. Communist Party of Chile
 14. Communist Party of Denmark
 15. Communist Party of Denmark (ML)
 16. Communist Party of Finland
 17. Communist Party of Germany
 18. Communist Party of Greece
 19. Communist Party of India
 20. Communist Party of India (M)
 21. Communist Party of India (ML)
 22. Communist Party of Ireland
 23. Communist Party of Israel
 24. Communist Party of Norway
 25. Communist Party of Peoples of Spain
 26. Communist Party of Poland
 27. Communist Party of Slovakia
 28. Communist Party of Spain
 29. Communist Party of Sweden
 30. Communist Party of Syria
 31. Communist Party of the Russian Federation
 32. Communist Party of Turkey
 33. Communist Party of Ukraine
 34. Communist Party of Uruguay
 35. Communist Party of USA
 36. Communist Workers Party of Russia - Party of Communists of Russia
 37. Danish Red-Green Alliance
 38. German Communist Party (DKP)
 39. Hungarian Workers Party
 40. Iraqi Communist Party
 41. Israeli Communist Forum
 42. Jordanian Communist Party
 43. New Communist Party of Britain
 44. New Communist Party of the Netherlands
 45. New Communist Party of Yugoslavia
 46. Party of Communist Refoundation (Rifondazione) Italy
 47. Party of Communists of Belarus
 48. Party of Democratic Socialism (PDS) Germany
 49. Party of Italian Communists
 50. Party of the Mexican Communists
 51. Party of Yugoslav Communists
 52. Popular Socialist Party of Mexico
 53. Portuguese Communist Party
 54. Romanian Socialist Party
 55. Socialist Labour Party of Croatia
 56. Socialist Party of Latvia
 57. Sudanese Communist Party
 58. Syrian Communist Party
 59. The Action of Chad for Unity and Socialism
 60. Tudeh Party of Iran
 61. United Left Movement in Luxembourg (déi Lénk)
 62. United Left of Spain (Izquierda Unida)
 63. Worker Party of Ireland
 64. Workers Communist Party of Bosnia and Herzegovina
 65. Workers Party of Belgium

Gezamenlijke verklaring van 65 communistische-, arbeiders- en linkse partijen

Stop de agressie-oorlog tegen Irak! 
 
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019