Verklaring Partijbestuur verkiezingen 12 september 2012

NCPN ziet in deelname aan de verkiezingen op 12 september geen versterking van de partij, noch daarmee versterking van de positie van de werkende bevolking

De toch nog plotse val van het kabinet Rutte/Verhagen/Wilders plaatste het vraagstuk van deelname aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer meteen bovenaan de agenda van het partijbestuur. Het partijbestuur moest de afweging maken of deelname de partij en de positie van de werkende bevolking van Nederland zou versterken of in tegendeel dat deelname ten koste zou gaan van de opbouw van de partij.

Wanneer de gevolgen van het Kunduzakkoord voor de bevolking duidelijk worden zullen weliswaar radicalisme en het zoeken naar snelle antwoorden - mede ingegeven door de media - toenemen, maar zal niet vanzelfsprekend het inzicht groeien in het belang voor de bevolking van een communistische partij. Zolang grote delen van de werkende bevolking nog aarzelen en niet daadwerkelijk bereid zijn om paal en perk te stellen aan de kapitalistische uitbuiting ontbreekt het draagvlak voor fundamentele veranderingen en moet zorgvuldig worden gewerkt aan bewustwording, grotere solidariteit, onderlinge eenheid en versterking van de eigen organisatie.

Bovendien wordt op dit moment van verschillende kanten gepoogd om de positie van de vakbeweging te verzwakken. De krachten die een eensgezinde en strijdbare vakbeweging nastreven zijn daarom van het grootste belang en verdienen waar mogelijk onze steun.

Van secundair, maar niet onbelangrijk, belang is dat deelname een grote aanslag op de partijorganisatie zal zijn.

Daarom heeft het partijbestuur na uitvoerige discussie besloten om af te zien van deelname aan deze verkiezingen en verder te werken aan de opbouw van de partij volgens de lijn om ons te richten op de georganiseerde voorhoede van de werkende bevolking die is vastgesteld op het Vijfde Partijcongres in 2006 en die verder is uitgewerkt in versterking van het bedrijvenwerk op het Buitengewone Congres in 2012. In die lijn zal het Zesde Partijcongres later dit jaar worden voorbereid.

Het partijbestuur zal de verhoogde politieke interesse onder de bevolking gedurende de verkiezingsperiode aangrijpen om extra activiteiten te ontplooien ter versterking van het werken in de vakbeweging, het bedrijvenwerk en ter voorbereiding van het Zesde Partijcongres. Ook zal het partijbestuur binnen afzienbare tijd een stemadvies afgeven, maar wacht daarmee nog tot duidelijker is hoe het beeld aan de linkerzijde van het politieke landschap er na de zomerperiode zal uitzien.

Partijbestuur NCPN
22 mei 2012

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019