De NCPN doet niet mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer

Dat is het besluit dat het partijbestuur na een uitgebreide discussie heeft genomen. Weliswaar zijn er geen financiële obstakels maar de volgende overwegingen hebben de doorslag voor dit besluit gegeven.

Toen het besluit tot deelname moest worden genomen waren er nog een kleine drie maanden te gaan tot aan de verkiezingen op 9 juni a.s. Om in drie maanden tijd een goede verkiezingscampagne te organiseren is gezien de situatie waarin de partij zich bevindt een niet realistische opgave.

De gemeenteraadsverkiezingen hebben aangetoond dat de partij daar waar zij al bekend is succes kan boeken. Daar waar dit niet het geval is, is gebleken dat ondanks enorme inzet van de plaatselijke afdelingen de partij niet aan de bak kwam.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen vooral in het teken staan van de enorme bezuinigingen waarmee de crisis moet worden betaald. Wint rechts dan wordt met de botte bijl de rekening bij de werkende bevolking gelegd. En als links wint worden bezuinigingen er dan zachtjes in gemasseerd?

De kiezers zullen vooral voor zekerheid gaan en die denken ze naar onze inschatting vooral bij de grote landelijk bekende partijen te vinden.

Zeker nog niet bij partijen als de NCPN die de rekening van de crisis bij de veroorzakers ervan wil leggen. Daarvoor is het besef dat hiervoor harde strijd nodig is, en niet alleen een gang naar de stembus, nog onvoldoende aanwezig.

Het geld voor de verkiezingscampagne kan in de ogen van het partijbestuur beter worden besteed om de partij zichtbaar(der) te maken in buurten en bedrijven en waar mogelijk eraan bij te dragen de werkende bevolking voor hun belangen in strijd te brengen. Nadere plannen worden daartoe uitgewerkt en te zijner tijd bekend gemaakt.

Partijbestuur NCPN, 31 maart 2010

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019