De val van het kabinet Balkenende

Verklaring van het partijbestuur van de NCPN

Op 16 oktober kwam het opportunistische experiment, dat de regering Balkenende van meet af aan was, ten einde. In de wetenschap dat de LPF nauwelijks nog electorale steun heeft en zij zelf zetelwinst denken te kunnen behalen, heeft de VVD, in samenwerking met het CDA, de regering bewust opgeblazen. Deze rechtse partijen hopen samen op een kamermeerderheid als op korte termijn verkiezingen plaatsvinden. Op deze wijze willen zij ongehinderd hun rechtse politieke plannen doorvoeren. De VVD heeft al aangegeven de huidige politieke plannen verder aan te scherpen in, voor de bevolking, negatieve zin.

Pogingen om de LPF in te pakken, en op die manier de rechtse neoliberale politiek een christelijk randje te geven, zijn mislukt. De ruzies binnen de LPF, veroorzaakt door optreden dat is gebaseerd op individueel gelijk en persoonlijk gewin, stonden een effectieve voorzetting van het rechtse beleid steeds meer in de weg. Omdat inkapseling niet lukte, zijn ruzies binnen de LPF gebruikt om deze partij te lozen.

De NCPN juicht de val van het kabinet toe. De partijen die de regering vormden hebben de werkenden en uitkeringsgerechtigden niets positiefs te bieden. Wij roepen de vele teleurgestelde LPF-stemmers, die zich terecht van de paarse politiek hebben afgewend, op VVD, CDA en LPF de rug toe te keren. Deze partijen, gezamenlijk verantwoordelijk voor de huidige politieke malaise in ons land, verdienen hun steun niet langer.
De huidige lokale, regionale en mondiale problemen kunnen slechts vanuit de belangen van de werkende bevolking door progressieve regeringen worden aangepakt.

Het is inmiddels al voldoende duidelijk wat een nieuwe rechtse regering in petto heeft: loonsverlaging, ontslag van ambtenaren en mensen met een Melkertbaan, massa-ontslag in de bedrijven, versnelde afbraak van collectieve voorzieningen, sociale en democratische rechten, verdergaande privatisering, deelnemen aan de Joint Strike Fighter, steun aan een oorlog tegen Irak, opheffen van het spaarloon. Veel LPF-kiezers zullen deze besluiten en voornemens van het kabinet Balkenende niet zien als breuk met 'paars'. In tegendeel, dit is verder doorvoeren wat 'paars' niet is gelukt!

Ook een nieuwe rechtse regering zal zich opnieuw nog nadrukkelijker inzetten voor de belangen van een kleine groep welgestelden en grote bedrijven, ten koste van de gewone mensen.

De NCPN zal deelnemen aan de verkiezingen. Het is van het grootste belang voor de werkende bevolking dat er weer communisten in de Tweede Kamer optreden. Zij zullen duidelijk en consequent opkomen voor gewone mensen, mensen die hun hoop vestigden op de LPF om af te rekenen met 'paars', vakbondsleden, uitkeringsgerechtigden, WAO-ers en AOW'ers: die mensen die anderen hun zakken zien vullen terwijl zij worden afgescheept met fooien die zelfs onvoldoende zijn om de geldontwaarding te compenseren. De NCPN wil samen met hen knokken tegen massa-ontslagen, sociale afbraak en verdergaande verspilling van menselijke kennis en ervaring. De NCPN zal samenwerken met alle progressieve krachten in en buiten de Tweede Kamer. Communisten als volksvertegenwoordiger, belangenbehartiger en actievoerder tonen dagelijks wat ze waard zijn. Zij nemen de wensen van de bevolking serieus en komen op voor hun belangen. Zij bestrijden sociale onrechtvaardigheid, afbraak van de democratie en de tomeloze verrijking van nieuwe en oude rijken.

Wendt u af van het huidige rechtse beleid van CDA, VVD en LPF. Geef uw stem aan een progressieve, linkse partij. Samen sterk, steun de NCPN.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019