Geen militaire acties tegen Syrië

De Verenigde Staten en zijn bondgenoten zijn uit op een militaire actie om de kracht van de Syrische bevolking en de regering te verzwakken. De directe reden is dat het Syrische leger steeds succesvoller optreedt. De machtsbalans tussen het regeringsleger en rebellengroepen slaat om in het voordeel van het leger.

Zoals eerder overduidelijk bewezen in met name Irak wordt een propagandistische en misleidende campagne gevoerd op basis van leugens. De Nederlandse bevolking wordt daarmee opnieuw een rad voor ogen gedraaid. Deze keer wordt als valse reden opgevoerd dat de Syrische regering gebruik zou hebben gemaakt van chemische wapens. Net als in Irak wordt nog voordat de inspecties klaar zijn en er dus nog geen enkel bewijs bestaat, gewerkt aan een militaire actie die al in eerder stadium werd gepland.

Al maanden bestaat er betrouwbaar bewijs dat de anti-Assad-groepen beschikken over chemische wapens. Hierover wordt bewust gezwegen. De beschuldiging van het gebruik van gifgas door de regering van Syrië heeft slechts tot doel een militaire aanval tegen Syrië te rechtvaardigen. Die aanval heeft als doel de regering in Syrië te destabiliseren en een sterke onafhankelijke regering te vervangen door een marionettenregering die bereid is de eisen van het Westen uit te voeren. Achter de pogingen om de westerse dominantie in het gebied te versterken staan nog steeds de oliebronnen en de geografische ligging; een bruggenhoofd naar Rusland en China.

De NCPN roept de Nederlandse regering op een aanval af te wijzen en niet deel te nemen aan de oorlogsavonturen van de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Turkije, Qatar en Saoedi-Arabië die in strijd zijn met internationale verdragen. Deze landen bereiden al geruime tijd een militair ingrijpen voor.

De NCPN wijst ingrijpen in interne aangelegenheden van Syrië af en roept op te blijven werken aan een politieke oplossing.

De NCPN roept regering, politici en bevolking op zich niet te laten meeslepen in de imperialistische militaire avonturen.

Stop de militaire escalatie.

Stop de moorddadige westerse plannen en steun het zoeken naar een politieke oplossing.

Haal de Patriotraketten uit Turkije terug.Partijbestuur NCPN, 28 augustus, 2013
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019