NCPN veroordeelt politieke arrestatie Jose Maria Sison

De Nieuwe Communistische Partij-NCPN veroordeelt de arrestatie op dinsdag 28 augustus van de 68 jarige Filippijnse revolutionair professor Jose Maria Sison in Utrecht. Deze arrestatie komt amper zes weken nadat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg oordeelde dat zijn naam ten onrechte al vijf jaar op de terroristenlijst van de Raad van de Europese Unie stond.

Sison richtte in 1968 mede de Communistische Partij van de Filippijnen op en werd ook benoemd tot voorzitter. In 1977 sloot het regime van de toenmalige dictator Ferdinand Marcos hem op. Hij kwam pas vrij na de val van Marcos in 1986. Toen hij enkele maanden later naar het buitenland reisde, werd plots zijn paspoort ingetrokken. Dit betekende eigenlijk dat hij uit zijn land verbannen werd. Sindsdien heeft hij asiel aangevraagd in Nederland. Hoewel hij niet meer betrokken is bij de dagelijkse leiding van de revolutionaire beweging in de Filippijnen, het Nationaal Democratisch Front, geniet hij nog steeds groot aanzien in de gehele progressieve volksbeweging en zelfs onder vooraanstaande personen.

Het opnemen van Sison op de terroristenlijst was ook in Europa zeer omstreden en vele progressieven spraken zich ertegen uit. Ook voor de NCPN is de zaak Sison een voorbeeld van de beknotting van mensenrechten door Europa. De manier waarop men zogenaamde terroristen vervolgt lijkt wel op een heksenjacht.

De NCPN klaagt de politieoperatie met kracht aan. Onder valse voorwendsels werd Sison door de Utrechtse politie van zijn advocaat gescheiden en naar de beruchte gevangenis in Scheveningen gebracht. Tegelijkertijd werden er invallen gedaan in woningen van Utrechtse Filipinos en het NDF International Information Office. Deuren werden geforceerd, zelfs als de mensen thuis waren, huiszoekingsbevelen werden niet getoond. De politie nam computers, laptops, diskettes, CDroms en DVD's in beslag.

De NCP eist duidelijkheid over wie en welke krachten er opdracht voor deze schandelijke operatie hebben gegeven.. De NCPN houdt de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor al hetgeen Sison momenteel overkomt.

De Filippijnse regering is één van de trouwste bondgenoten van de Verenigde Staten in wat Washington de 'oorlog tegen de terreur' noemt. De huidige Filippijnse presidente, Gloria Macapagal-Arroyo, kiest voor de harde aanpak van alle oppositie. Amerikaanse soldaten vechten tegenwoordig samen met het Filippijnse leger tegen de gewapende oppositie.

Sinds het aantreden van de Filippijnse presidente zijn overigens al bijna 900 progressieve activisten vermoord. Honderden zijn verdwenen. Het zijn dikwijls vooraanstaande vertegenwoordigers van de sociale bewegingen.

Het spreekt voor zich dat men ook Sison het zwijgen wil opleggen. Sinds hij in Nederland verblijft regent het beschuldigingen tegen hem. Toch werd hij nooit veroordeeld. Hij werd zelfs al vijf keer door een Filippijnse rechtbank vrijgepleit van strafbare feiten. De laatste keer gebeurde dat door het Hoger Gerechtshof op 2 juli.

Momenteel is Sison een raadgever bij de vredesbesprekingen van het Nationaal Democratisch Front met de Filippijnse regering. De onderhandelingen staan echter op een laag pitje en de arrestatie van Sison dreigt verdere onderhandelingen ernstig te bemoeilijken. Met de arrestatie van Sison is de zaak van de vrede en gerechtigheid in de Filippijnen allerminst gediend.

Versterking van de solidariteit met de strijd van de Filippijnse bevolking voor vrede, sociale gerechtigheid en democratie is het antwoord op deze schanddaad.

Wij sluiten ons aan bij de eisen van het Internationale Comitee DEFEND:

Onmiddellijke vrijlating van professor Jose Maria Sison

Weg met de gelogen aanklachten

Stop de vervolging van Filippijnse progressieven

Partijbestuur NCPN

29 augustus 2007

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019