Verklaring PB-NCPN over terreurdaad in Parijs

Op woensdag 7 januari werden tien redactieleden van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo en twee politieagenten, waarschijnlijk door moslimextremisten, in Parijs gruwelijk vermoord. Tevens werden bij deze terreurdaad velen gewond. Terecht wekt deze aanslag bij elk weldenkend mens afschuw. De NCPN veroordeelt deze terreuraanslag ten stelligste.

Wat hierbij opvalt, is dat de reacties van hoogwaardigheidsbekleders, van staatshoofden en politici tot burgemeesters en radio- en tv-commentatoren, feller en indringender zijn dan bij eerdere aanslagen waarbij veel meer slachtoffers waren te betreuren.

Opvallend is dat Charlie Hebdo nu plotseling op het schild van de westerse waarden wordt gehesen terwijl het blad, geleid door een hoofdredacteur met communistische sympathieën, zich juist fundamenteel kritisch opstelde en waar maar mogelijk de schijnheiligheid van de burgerlijke pers aan de schandpaal nagelde.

Charlie Hebdo wordt nu vereenzelvigd met alle andere burgerlijke kranten, alsof deze terreurdaad een aanval is op de westerse vrijheid van meningsuiting, als een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste kenmerk van de democratie en de Europese waarden. Men mag zich, gezien de ontwikkelingen en concentraties in de mediawereld, daarbij afvragen in hoeverre de vrijheid van drukpers en van meningen door de kapitalistische marktwerking nu al niet onder grote druk staat.

Er wordt geroepen dat de Europese waarden in gevaar zijn, terwijl de Europese waarden van sociale verworvenheden en rechten van de arbeidersbevolking door hen al jarenlang - tot afschaffen aan toe - in gevaar worden gebracht. De kampioenen van de hervorming van het kapitalisme in reactionaire richting, staan nu vooraan om van hun afschuw over het gruwelijke gebeuren in Parijs te getuigen. Alsof zij het fatsoen in pacht hebben.

Wat hebben zij - ja ook de Nederlandse regering met haar parlementaire meerderheid - als trouwe volgelingen van het VS-imperialisme, met hun zogenaamde vredesmissies bereikt? Nog meer chaos, nog meer terreur, nog meer oorlog met onmetelijke massa's doden, vooral onder de burgerbevolking, tot gevolg. Zij maken de niets ontziende krachten los die in Aziatische en Afrikaanse landen tot destabilisering hebben geleid en nu ook in Europa daartoe kunnen leiden. De aanslag mag door niemand worden gebruikt om angst en haat op basis van ras of geloof (verder) aan te wakkeren.

Terroristische aanslagen over en weer, van moslimextremistische groepen en van fascistoïde bendes kunnen volgen. Samen met inmenging van andere landen, zoals Turkije (ook NAVO!) en Saoedi-Arabië (bondgenoot tegen Syrië), geeft dit nationaalchauvinistische en tegen het fascisme aanleunende partijen de wind in de zeilen en kan dit grote delen van de arbeidersbevolking in verwarring brengen. Dit terwijl een zo groot mogelijke eenheid gewenst is om zich te kunnen verweren tegen de roofzucht van de bezittende klassen die aan de basis van deze ontwikkelingen staan. Het moslimfundamentalisme komt niet uit de lucht vallen. Imperialistische interventies wakkeren het aan en steunen het meestal direct (bijvoorbeeld in Syrië).

Het gevaar bestaat bovendien dat westerse regeringen in deze (en andere) aanslagen argumenten vinden om de democratische verworvenheden die nog bestaan verder aan banden te leggen. De roep om (her)invoering van de doodstraf en inperking van democratische vrijheden klinkt steeds luider. De NCPN spreekt zich uit tegen alle vormen van afbraak van verworven vrijheden.

Zoals de vliegtuigramp in Oekraïne al maandenlang de agenda beheerst, zo zal dit ook nu zo zijn. Zonder ook maar iets af te willen doen aan de ernst van deze terreurdaad in Parijs en de walging die dit terecht oproept, is het nu voor vakbeweging, actiegroepen en alle weldenkende mensen nodig alert en strijdbaar te blijven, nu er op sociaal gebied in een tijd waar het ene massaontslag na het andere volgt, verdere aanslagen - ondanks alle bewogen uitspraken over de terreuractie, worden voorbereid.

Het is dringend tijd voor een rechtvaardige koers. Een socialistische. Het kapitalisme wordt steeds meer een voedingsbodem voor fascisme en religieus extremisme.

Amsterdam, 9 januari 2015.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019