Verklaring NCPN Oldambt n.a.v. de verkiezingen

NCPN,
belangen van de bevolking richtsnoer

De NCPN heeft zich in de Oost Groningen en vooral in de gemeente Reiderland altijd consequent opgesteld voor de belangen van de gewone mensen. Zij zal dat ook doen in de nieuw te vormen gemeente Oldambt. De kiezers in de nieuwe gemeente Oldambt hebben dat onvoldoende onderkend en de partij geen zetel in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Oldambt gegeven.

De opkomst voor deze verkiezingen was laag, omdat velen hun vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt. Ondanks deze voor de NCPN teleurstellende uitslag zal de NCPN niettemin buiten de gemeenteraad voor de belangen van de gewone mensen blijven optreden, samen met andere progressieve groeperingen en partijen in de nieuwe gemeente. De krachten zullen moeten worden verenigd want de belangen van de gewone mensen zullen de komende vier jaar onder grote druk komen te staan.

Het gemeentebestuur van Winschoten heeft hoge ambities gehad met grootschalige en kostbare voorzieningen in die gemeente. De financiële consequenties ervan zullen drukken op de nieuwe gemeente Oldambt.

Ook uitvoering van De Blauwe Stad zal een zware last voor de nieuwe gemeente blijven betekenen: financieel door tegenvallers en tekorten in exploitatie door trage uitgifte van kavels, maar ook door uitholling van voorzieningen in de dorpen door ruimtelijke concentratie bij de Blauwe Stad.

De gevolgen van hulp aan de ING bank en ABN/AMRO/Fortis door het kabinet Balkenende zullen door bezuinigen op het gemeentefonds mede worden verhaald op de financiën van de nieuwe gemeente Oldambt.

De NCPN zoekt daarbij ook samenwerking met groeperingen in andere gemeenten om problemen gezamenlijk op te lossen. Bijvoorbeeld om uitkeringen uit het gemeentefonds te herstellen en te vergroten. En om verdere privatisering van het publieke domein te voorkomen (nu is het drinkwater aan de beurt). Privatisering van openbare dienstverlening heeft immers vooral hogere tarieven, minder kwaliteit, slechtere arbeidsvoorwaarden voor de mederwerlkers en méér miljonairs opgeleverd. Daarom wil de NCPN samen met anderen zoeken naar mogelijkheden om de greep van de bevolking, met democratische organen, op publieke voorzieningen vergroten. De NCPN wil verder gaan en vindt dat de greep van de bevolking, via democratische organen, op publieke voorzieningen moet worden vergroot.

De NCPN zal in Oost Groningen en in alle andere delen van het land hiervoor optreden!

Hans Heres

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019