Zeer grote minderheid tegen onderhandelingsresultaat

Voorlopige NCPN Verklaring

Ondanks chantage van regeringszijde en grote druk van de vakbondstop sprak een zeer groot aantal leden (42% tegen, 56% voor) zich tegen het akkoord uit. We gaan er van uit dat de procedure, alhoewel aan alle kanten ramme­lend, eerlijk is verlopen. Onder het kader heerst teleurstelling. Veel actieve leden zijn zelfs verbitterd. De NCPN roept op het hoofd koel te houden. Uit het feit dat zo'n 42 procent van de stemgerechtigden tegen stemde toen hen de kans werd geboden, na jaren van toegeven en meebuigen door de vakbeweging, blijkt dat het klassenbewustzijn snel toeneemt. Deze uitslag vormt een uitstekende basis voor acties die hoe dan ook binnen niet al te lange tijd zullen plaatsvinden. Ook de ja-stemmers zullen snel genoeg ervaren dat hun stem misplaatst was. Daarom zijn oproepen of opwellingen om uit de vakbeweging te stappen onjuist. De NCPN roept bovendien alle kaders op om op hun plaatsen te blijven, alhoewel het zeer begrijpelijk is dat in de kringen van actieve kaderleden de sfeer heerst: laat die ja-stemmers die je nooit op vergaderingen ziet het nu maar zelf gaan doen. Deze uitslag moet niet leiden tot meer verdeeldheid. Veel vakbondsleden die bogen voor het politieke geweld en denken de minst schadelijke keuze te hebben gemaakt, zullen hun mening de komende periode, gedwongen door de schadelij­ke gevolgen van het akkoord, moeten bijstellen. Daarom doorgaan met de strijd en nog meer dan voorheen uitleggen dat we een strijdbare vakbeweging nodig hebben om de sociale afbraak te stoppen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019