Verklaring van het partijbestuur van de NCPN tegen de pogingen om de Communistische Partij van Bohemen en Moravië te verbieden

De NCPN veroordeelt de recente pogingen in het EU-land Tsjechië om de Communistische Partij van Bohemen en Moravië (KSCM) te verbieden. Deze anticommunistische voorstellen zijn niet nieuw. Ze zijn afkomstig uit dezelfde kringen die eerder een leidende rol speelden in het verbod van de Tsjechische Communistische Jongeren Unie (KSM), dat nog steeds van kracht is. Deze poging past in een lange rij van aanvallen tegen communisten en hun partijen in Oost-Europese landen en beperkingen die worden opgelegd aan de communistische ideologie en haar symbolen, zoals onlangs ook in Polen werd voorgesteld.

Het offensief tegen de KSCM onthult eens te meer het kapitalistische karakter van de EU. Het vindt plaats onmiddellijk na de campagnes van het Europese kapitaal ter gelegenheid van de opening van de Berlijnse Muur, waarin bij voortduring wordt beklemtoond hoe democratisch de EU wel is. Dit offensief is echter allesbehalve democratisch, maar wordt niet bestreden door de EU. Kapitalisten, hun organisaties en hun partijen proberen te voorkomen dat mensen, en vooral de jeugd, gaan inzien dat het enige alternatief voor het kapitalisme het socialisme is. Juist nu het kapitalisme een zeer ernstige crisis doormaakt worden deze pogingen verhevigd.

Al deze anticommunistische maatregelen moeten zo krachtig en massaal mogelijk worden bestreden, Dit anticommunisme is bedoeld om bestaande teleurstellingen en defaitisme onder de werkende klasse te cultiveren in een poging om het kapitalistische uitbuitingssysteem te kunnen voortzetten. Daarom is een gezamenlijke strijd van alle democraten van het grootste belang voor de hele werkende klasse.

Wij eisen:

Partijbestuur van de NCPN,
26 december 2009.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019