De vijanden van progressief Latijns-Amerika slaan toe in Honduras

¨Weg met Pinocheletti¨ (toespeling op de naam van de door niemand erkende Roberto Micheletti), weg met de staatsgreepplegers van de militaire academie
¨Weg met Usurpetti¨, een woordspeling met de naam en het woord ¨usurpador¨ (oplichter)

Verklaring van het partijbestuur van de NCPN over de coup in Honduras

Het leger heeft in Honduras een coup gepleegd tegen de democratisch gekozen president Manuel Zelaya. Op zondag 28 juni jongstleden, de dag dat er een referendum zou plaatsvinden waarin het volk vrij kon kiezen of bij de komende verkiezingen ook over een grondwetgevende vergadering zal kunnen worden gestemd, werd president Zelaya ontvoerd en het land uitgezet. Ook de minister van Buitenlandse Zaken, Patricia Rodas, werd ontvoerd door de militairen.

De te kiezen grondwetgevende vergadering zou, naar wens van het Hondurese volk, een nieuwe grondwet moeten opstellen. Daarin zouden de aspiraties voor een rechtvaardiger en democratischer Honduras vorm kunnen krijgen. Een nieuwe grondwet vormt een bedreiging voor de gevestigde belangen van de oligarchie en haar zakenpartners. De oligarchie heeft haar dreigementen nu waargemaakt en het leger ingeschakeld om het referendum te verhinderen en de president af te zetten.

De wens van de meerderheid van het Hondurese volk voor een progressieve ontwikkeling, inclusief het toetreden tot ALBA en andere progressieve bondgenootschappen met onder andere Venezuela, Bolivia, Nicaragua en Cuba, en de vastbeslotenheid van president Zelaya om deze wens uit te voeren, zijn de hoofdredenen van de coup. En niet, zoals een deel van de Nederlandse media suggereerde, enkel het mogelijk maken dat de president vaker herkiesbaar wordt.

Deze coup is een flagrante overtreding van het democratische proces in Honduras. Internationaal is er alom afkeuring. De Organisatie van Amerikaanse Staten en de Europese Unie hebben de staatsgreep in Honduras veroordeeld. President Obama kwam echter niet verder dan het uiten van zijn bezorgdheid over de gebeurtenissen. Het lijkt erop dat de militairen in Honduras groen licht van het Witte Huis hebben gekregen voor hun actie. Daarmee zou het progressieve imago van Obama niets anders betekenen dan het voortzetten van een politiek die al jaren door het Amerikaanse imperialisme wordt gevoerd, maar op een slimmere, minder gewelddadige wijze.

Progressieve krachten in de wereld eisen gezamenlijk:

Partijbestuur NCPN, Amsterdam, 30 juni 2009.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019