Fidel Castro, een nieuw tijdperk in de geschiedenis

fidel-ny.jpg
Fidel wordt door een menigte binnengehaald in New York in april 1959
fidel-herter.jpg
Met VS staatssecretaris Cristian Herter. Foto: Bettman / Corbis

Tot de vreugde van enkelen en het verdriet van velen is Fidel Castro, een van de belangrijkste figuren uit de moderne geschiedenis, op vrijdag 25 november 2016 op 90 jarige leeftijd overleden.

Fidel Castro leidde de opstand op Cuba tegen de tirannie van Fulgencio Batista en leidde de cubaanse Revolutie vanaf de overwinning op 1 januari 1959 tot hij, om gezondheidsredenen, in 2006 zijn aftreden aankondigde als president.

Fidel Castro staat wereldwijd bekend om zijn anti-imperialistische ideeën, voor een humane en volhardende strijd tegen uitbuiting en onderdrukking. Decennia lang heeft hij strijd geleverd voor de eenheid in Latijns Amerika, voor een soeverein Cuba, voor vrede, autonomie van staten, gelijkberechtiging en voorspoed van de arbeidersklasse en was een voorbeeld voor velen en een inspiratiebron voor communisten en andere revolutionairen om die strijd in de eigen landen voort te zetten.

Als politicus was hij uniek om zijn waardigheid en was begaafd met statistische kennis. Zowel zijn buitenlandse politiek als de wetenschappelijke vooruitgang in Cuba, vooral op medisch vlak, maar ook om de cubaanse onderwijskundige, culturele en sportieve prestaties, hebben Cuba internationaal in de schijnwerpers gezet.

Zijn 90ste verjaardag werd een buitengewone gebeurtenis die overal ter wereld de krantenkoppen bezette.

De figuur Fidel Castro en zijn charismatisch leiderschap riep extreme passies op, nooit onverschilligheid. Ook zijn belangrijkste tegenstanders erkennen meestal zijn moed en consequente verdediging van zijn idealen gedurende een lang leven waarin hij nog steeds een personage is van grote invloed in een zich transformerend Cuba.

Hij was ook een van de meest gefotografeerde mannen van de wereld.

Op Cuba gaat de strijd door met jongere kameraden onder leiding van zijn broer Raul. De wereld neemt afscheid van een groot communistisch leider, die humor, waardigheid, diep inzicht en vastberadenheid wist te koppelen en die terecht op Cuba wordt gezien als vader van het volk.

Venceremos, Partijbestuur NCPN 26 november 2016

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019