De NCPN feliciteert de Egyptische bevolking met de overwinning van de eerste stap van de opstand

Na 18 dagen strijd hebben de opstandelingen een eerste overwinning geboekt. Het gezicht van het regime, de marionet van de VS, Hosni Mubarak, is van het toneel verdwenen. Hij moest het presidentiële paleis overhaast verlaten. De offers en de moedige vastberadenheid van miljoenen mensen, dwong de corrupte Hoogste Militaire Raad van Egypte om zijn schutspatroon naar zijn huis in Sharm el Sheikh te sturen.

De volksopstand heeft de architecten van Mubarak's dictatuur , de Verenigde Staten, gedwongen zich te haasten om de gunst van de Egyptische bevolking te verkrijgen na lang te hebben geweifeld en op twee paarden te hebben gewed. President Obama, minister van Buitenlandse Zaken Clinton, minister van Defensie Gates, en CIA-directeur Panetta, waren uiteindelijk allemaal gedwongen om de opstand publiekelijk te omarmen en afstand te nemen van hun vriend.

De smadelijke aftocht van Mubarak echoot na in de paleizen van alle westerse marionetten in de regio - met inbegrip van het zionistische regime in Tel Aviv. De fundamenten van het imperialistische bouwwerk in Egypte en het Midden-Oosten, de afgelopen 30 jaar opgebouwd door de VS met hulp van hun Europese bondgenoten, zijn danig door elkaar geschud, waarbij het definitieve resultaat nog niet duidelijk is. Er bestaat een gerede kans dat deze politieke overwinning de strijd van het Palestijnse volk en de onderdrukte en uitgebuite mensen in het Midden-Oosten en van de hele wereld zal versterken.

Ook in de directiekamers van de oliemultinationals, de banken en andere transnationale ondernemingen, die feitelijk het strategisch gelegen land bestuurden, de grondstoffen van de regio tot ver in Afrika plunderden en het volk van Egypte en het Midden-Oosten decennialang hebben uitgebuit is men uiterst bezorgd over wat er nog staat te gebeuren.

De opstandige bevolking bleek ondanks ernstige bedreigingen en honderden gewonden en doden onvermurwbaar. De mensen bleven massaal op het Tahrir-plein ondanks fysiek geweld en de dreiging van het ingrijpen door het leger. Zij beantwoordden elke poging om hun strijd te beëindigen met breder verzet.

In zijn verklaringen heeft het progressieve deel van de Egyptische bevolking zijn doelen duidelijk gemaakt. Het wil:

De volgende fase van de strijd zal al deze vraagstukken op de agenda plaatsen. Het Egyptische volk zal hierop antwoorden moeten vinden. De allerbelangrijkste vraagstukken zijn de rol van het leger, de vormgeving van het leiderschap van de bevolking en de rol van de massaorganisaties, enz. Zij zal zich moeten bezighouden met deze en andere kwesties om te behouden wat nu is bereikt. De opstand kan niet eindigen met de aanstelling van een andere marionet van de VS: Mohammed Hussein Tantawi, gedurende lange tijd minister van Defensie van het Mubarak-regime, die nog eind januari instructies kreeg van het Pentagon.

Het is daarom belangrijk dat het verzet doorgaat in bedrijven en instellingen. De legerleiding wilde de opstand breken. Maar de opstand won aan kracht toen tienduizenden werknemers in staking gingen die zowel economische als politieke eisen stelden. Het is verheugend dat de werkende bevolking van Egypte doorgaat met werkonderbrekingen en stakingen om verbeteringen af te dwingen van hun arbeidsvoorwaarden en lonen. Ook het toegenomen bewustzijn van de gewone politieagenten is een stap voorwaarts. Velen van hen begrijpen dat zij zijn misbruikt. Hun eisen om een betere beloning moeten worden gesteund.

Het doel van Washington blijft het vinden van een manier om het revolutionaire proces (achter de schermen) te ondermijnen. Er staat voor het Amerikaanse imperialisme teveel op het spel in Egypte en het Midden-Oosten en het zal er alles aan doen om zijn positie te behouden. Washington gaf niet voor niets 50 miljard dollar aan militaire steun aan de gehate onderdrukkers van de Egyptenaren.

Achter de schermen trekken de militaire top en de Mubarak-kliek nog volledig aan de touwtjes. De noodtoestand werd niet opgeheven en delen van de oude regering zijn ook niet weggestuurd. In feite is er eerder sprake van een militaire coup. De VS en Israël zullen er alles aan doen om de greep op de politiek en de bevolking van Egypte te behouden. Daarbij dreigen ook militaire middelen niet te worden geschuwd.

De Verenigde Staten hebben sinds vorige week een deel van de Vijfde vloot naar het Suezkanaal verplaatst. Egyptische media hebben dit bevestigd n.a.v. rapporten van de Israëlische inlichtingendiensten. Er wordt onder meer gevreesd dat de situatie in Egypte onbeheersbaar zal worden en een bedreiging gaat vormen voor de vrije doorvaart van het kanaal.

De Egyptische krant Al-Masri Al Yawm meldde de aanwezigheid van 850 Amerikaanse mariniers. Ze hebben een strategische positie ingenomen in de buurt van Ismailia, waarvandaan gemakkelijk toegang is tot het Egyptische vaste land en de Sinaï. De krant citeerde Israëlische bronnen over deze inzet die tot stand kwam na de verklaring van vicepresident Omer Sulaiman dat Egypte voor de keuze stond van een staatsgreep of dialoog.

Al Masri Al Yawm verwijst ook naar een recent gepubliceerd rapport van de Israëlische krant Yedioth Ahronoth waarin Israëlische officieren hebben opgeroepen tot herbezetting van de Philadelphia-corridor die is gelegen tussen Egypte en de Gazastrook in het geval van de totale ineenstorting van het regime.

We herdenken hen die werden gedood tijdens de opstand en betreuren de honderden gewonden. De huidige overwinning toont aan dat hun offer niet tevergeefs was. We feliciteren het volk van Egypte met zijn gedenkwaardige overwinning en hopen dat de volksopstand kan worden voortgezet totdat alle doelen zijn bereikt. Op naar de eindoverwinning. Lang leve het succesvolle begin van het revolutionaire proces in Egypte!

NCPN Partijbestuur, 17 februari 2011

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019