Verklaring partijbestuur NCPN, 18 december 2014

Het partijbestuur van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN heeft de volgende verklaring afgegeven:

Overwinning voor Cuba

Het partijbestuur van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN is verheugd over de overeenkomst tussen de regeringen van Cuba en de Verenigde Staten om stappen te ondernemen om de betrekkingen tussen de twee landen te normaliseren. De vrijlating door de VS van de drie overgebleven "Cuban Five" die meer dan 16 jaar gevangen zaten in de VS op valse beschuldiging van spionage voor Cuba, is een eerste belangrijke resultaat. In 1998 overhandigde de Cubaanse regering overtuigend bewijsmateriaal aan de VS over terroristische aanslagen die op Cuba werden gepleegd door anti-Cubaanse bendes uit de VS. In plaats van deze terroristen werden vijf Cubanen die veel van dit bewijsmateriaal hadden verzameld opgepakt en gevangengezet.

Het besluit tot het herstel van de diplomatieke betrekkingen na meer dan een halve eeuw is een tweede belangrijke overwinning voor het Cubaanse volk en de regering die zich gedurende deze gehele periode hebben verzet tegen pogingen van de Verenigde Staten het eiland te isoleren en politiek op de knieën te dwingen.

Ook de voortdurende internationale solidariteit heeft helpen voorkomen dat Cuba in het isolement raakte. Het gaat er nu om dat de normalisering van de betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten daadwerkelijk zullen worden verbeterd, op basis van respect voor de soevereiniteit van Cuba. Het verzet in het Amerikaanse Congres tegen het besluit van de regering van de Verenigde Staten is nog groot. De NCPN vertrouwt erop dat het bezoek van de Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Roberta Jacobson - verantwoordelijk voor Latijns-Amerika - aan Cuba in januari 2015 concrete nieuwe politieke en diplomatieke stappen zal opleveren.

Het Congres van de Verenigde Staten moet worden gedwongen de voortzetting van de economische, financiële en commerciële blokkade tegen Cuba, die in 1960 bij wet werd ingesteld, zo spoedig mogelijk ongedaan maken. Dit beleid heeft geen enkele steun van de internationale gemeenschap, zoals uit de jaarlijkse stemming in de VN daarover blijkt. President Obama moet het Het Amerikaanse Congres er toe bewegen de wet die herhaaldelijk is aangescherpt, in te trekken om een werkelijke ontspanning tussen de twee landen mogelijk te maken.

De politieke leiding van de Verenigde Staten lijkt eindelijk in te zien dat het socialistische eiland een eigen soevereine weg zal bewandelen. De NCPN, samen met de progressieve en democratische krachten in Nederland, feliciteert de Cubaanse regering en het Cubaanse volk met deze belangrijke eerste stappen.

Een overwinning voor de volharding van het Cubaanse volk en haar regering.

Cuba Socialista Vencera.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019