Verklaringen van Partijbestuur over Colombia

Verklaring partijbestuur NCPN

Erklärung des Parteipräsidiums der NCPN

Statement from the NCPN Central Committee