Aanslag in London 7-7-2005

Nieuwe Communistische Partij - NCPN, Donderdag 7 juli 2005

https://www.ncpn.nl, ncpn@ncpn.nl

7 juli 2005

Verklaring partijbestuur NCPN n.a.v. Londense aanslagen

De NCPN veroordeelt ten zeerste moordaanslagen op burgers. Het maakt daarbij niet uit of die worden uitgevoerd door terroristische groepen, zoals in Madrid en London, of door bezettingslegers in Irak. Onschuldige mensen, willekeurige slachtoffers, betalen een verschrikkelijke prijs voor de oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan van premier Blair en president Bush.

Het optreden van de openbaar vervoermedewerkers en de hulpdiensten in Londen staat in schril contrast met de onmenselijkheid van de terroristische bommenplaatsers en de militaire operaties in veel landen. Mensen redden daar mensen, ongeacht hun geloof of afkomst. Aan de basis van de samenleving gelden andere - menselijke - wetten dan die van de westerse politici die de belangen verdedigen van het imperialisme en die van extremististen voor wie een mensenleven ook niet telt. De slachtoffers van het imperialisme in Irak kunnen niet worden gewroken door het bloed van onschuldige burgers.

De vergelijkingen door Blair, Balkenende en andere regeringsleiders tijdens de G8 tussen de bomaanslagen in Londen en de doelstellingen van de G8-top gaan op alle punten mank. Het is niet misdadig tegenover nobel. De misdadigheid van de bomaanslag ligt in het verlengde van de voortdurende uitbuiting door de westerse landen en hun onwil en onvermogen om armoede te bestrijden en maatregelen te nemen tegen vervuiling en uitputting van het milieu. Armoede is een blijvend verschijnsel zolang de westerse landen hun neoliberale, neokoloniale politiek voortzetten. De G8 trachten met een grote publiciteitscampagne de schijn te wekken dat zij de armoede willen bestrijden. De werkelijkheid is echter een zich steeds meer verdiepende kloof tussen een klein aantal rijken en een groeiend aantal armen zonder enig toekomstperspectief. Hierdoor wordt de voedingsbodem voor extremistische methoden en 'oplossingen' steeds groter.

Het ziet er naar uit dat de G8 de aanslagen zal misbruiken om de antidemocratische wetgeving in hun landen verder uit te breiden. Terrorisme wordt steeds vaker gebruikt als afleidingsmiddel op het moment dat de economische crisis van het kapitalisme dieper ingrijpt in de levens van de loon- en uitkeringsgerechtigden in de westerse landen. Bestrijding van terroristen en echte armoedebestrijding moeten hand in hand gaan.

De NCPN leeft mee met de slachtoffers en familieleden. Onze partij voelt zich aan de zijde staan van de Britse bevolking die in meerderheid tegen de imperialistische oorlog van premier Blair is. Weer wordt de bevolking gestraft voor de oorlogszuchtige politiek van haar regering.

De kapitalistische 'oplossingen' zullen de huidige geweldspiraal niet stoppen, maar juist verergeren. De kans op een soortgelijke aanslag in Nederland is reëel aanwezig, zolang het kabinet Balkenende de Amerikaanse politiek bijna onvoorwaardelijk blijft steunen. Een andere - progressieve - politiek is noodzakelijk.

De NCPN eist daarom:

terugtrekking van alle Nederlandse troepen uit Afghanistan, Irak en de Balkan

Stop imperialisme, stop terrorisme, strijdt voor de vrede!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019