Solidariteitsverklaring n.a.v. de vernietigende bosbranden in Zuid-Europa

Terwijl de dodelijke overstromingen in Europa nog vers in het geheugen zitten, hebben we de afgelopen weken de verontrustende beelden gezien van de catastrofale branden in Turkije, Griekenland, Italië, andere landen in Zuid-Europa en ook elders in de wereld. Als gevolg van de branden hebben meerdere mensen hun leven verloren, zijn vele huizen afgebrand en zijn grote natuurgebieden verwoest.

De gevolgen van klimaatverandering, dat het resultaat is van de kapitalistische productiewijze die alles opoffert voor de winst, worden steeds merkbaarder. Daarbij is kenmerkend dat extremer weer zich vaker voordoet, wat zich in sommige gebieden uit in lange periodes van extreme droogte en hoge temperaturen.

Deze rampen zijn echter zeker niet enkel te wijden aan klimaatverandering. Zoals communistische partijen in deze landen uitwijzen, zijn het vooral de jarenlange bezuinigingen en privatiseringen van publieke voorzieningen zoals bosbeheer en brandweer die nu hun tol eisen.

Een andere belangrijke factor waar onze zusterorganisaties op wijzen, is dat natuurgebieden na branden vaak worden vrijgegeven voor commercieel gebruik door het grootkapitaal. Dit gebeurt ondanks dat in veel landen formeel herbebossing moet plaatsvinden na een bosbrand. Hierdoor kunnen er zelfs private belangen zijn bij het stichten van branden.

In verschillende landen hebben communistische partijen en vakbonden het initiatief genomen om te helpen met de strijd tegen het vuur en het organiseren van solidariteit voor de slachtoffers.

De NCPN en CJB zijn solidair met de werkende bevolking die het slachtoffer is van deze door het kapitalisme gevoede natuurrampen.

Deze gebeurtenissen wijzen, net als de overstromingen, op de noodzaak van de strijd voor het socialisme, waar de werkende klasse de macht heeft en de economie centraal gepland wordt op basis van de behoeftes van de bevolking. In zo’n maatschappij kunnen alle nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid en gezondheid van de mensen veilig te stellen, en de vernietiging van milieu en klimaat te stoppen.

Partijbestuur van de NCPN

Algemeen Bestuur van de CJB

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019