Verklaring NCPN en CJB: Derde weg in Brazilië

De verkiezingsoverwinning van de voormalige legerkapitein Jair Bolsonaro is de voortzetting en actuele invulling van de coup tegen de regering van Dilma Rousseff in 2016 en de gevangenneming van haar voorganger Luiz Inácio Lula da Silva. De politieke winst van rechts werd mede mogelijk gemaakt door de halfslachtige politiek van de sociaaldemocratische Arbeiderspartij (PT) die, gesteund door delen van de bevolking, trachtte binnen de kapitalistische verhoudingen van Brazilië verbeteringen voor de bevolking door te voeren. Dit bleek zoals altijd en overal eerder een illusie. De les is steeds dat een halfslachtige derde-weg-politiek, of het zogenaamd afkondigen van een socialisme van de 21e eeuw niet werken.

Met Bolsonaro aan de macht, komt de wankele burgerlijke democratie in Brazilië nog verder onder druk te staan en zullen de recent verworven sociale verbeteringen in sneltreinvaart worden afgebroken. Bolsanaro is, evenals zijn politieke soortgenoten elders in de wereld voorstander van privatiseringen, ontmantelen van het sociale verzekeringsstelsel en het terugdringen van de overheidsuitgaven voor de sociale voorzieningen. Hij is bovendien een uitgesproken antisocialist en anticommunist en verbergt niet zijn wil om korte metten te maken met hun organisaties en opvattingen. Of dat met militair en politioneel ingrijpen gaat gebeuren valt, gezien de nieuwe parlementaire verhoudingen, te verwachten. De huidige president is naar voren geschoven door de heersende kapitaalsgroepen omdat zijn eveneens rechtse voorganger vicepresident Temer er niet in slaagde de onrust in het land te beteugelen. Het kapitaal wil zich ongestoord kunnen ontwikkelen.

De sociaal-liberale partij van Bolsonaro, de PSL, wordt al jaren financieel en op andere manieren gesteund door instituten en organisaties van het buitenlandse kapitaal. Zo zijn er regelmatig trainingen gegeven door de, met name in Latijns-Amerika beruchte, Duitse Friedrich Naumann-Stichting, gericht op de versterking van het georganiseerde liberalisme. Ook vonden trainingen plaats gericht op de afgelopen verkiezingscampagne.

Steun voor de campagne van de PSL was er ook van Amerikaanse zijde. De afgelopen campagne werd gekenmerkt door leugens en verdraaiingen in de media, die onder meer gefinancierd worden door onder meer genoemde buitenlandse organisaties en instellingen van het binnenlandse grootkapitaal. De nieuwe regering zal bestaan uit veel hoge (ex)militairen en vertegenwoordigers van het groot-kapitaal. Ook de rechterlijke macht is voor een groot deel al in handen van kapitalistische marionetten.

Alle seinen staan op rood voor de arbeidersklasse in Brazilië. De situatie dreigt rampzalig te worden omdat alle macht in handen komt van mensen die dromen van de eerdere dictatuur. Alleen door strijd van de arbeidersklasse kan dit nieuwe offensief van het kapitaal worden gestopt. Daarbij zullen de communistische partijen in Brazilië een belangrijke rol moeten spelen. Zij verdienen onze steun en solidariteit.

Er is in tal van landen en vooral ook in Latijns-Amerika, al geruime tijd sprake van een 'roll-back-strategie' van het kapitaal. De verworvenheden van de sociale lente van de afgelopen decennia staan in veel landen van dit continent stevig onder druk. Alles zal afhangen van de mogelijkheden, wil en kracht van de bevolking in al deze landen om zich te weer te stellen tegen de dictatuur van het kapitaal.

NCPN en CJB spreken hun solidariteit uit met de Braziliaanse arbeidersklasse en veroordelen het fascistische geweld tegen de arbeidersorganisaties, progressieve studenten en andere politieke tegenstanders van Bolsonaro.

Partijbestuur NCPN en Algemeen Bestuur CJB, 12 november 2018

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019