In english, click here

Verklaring van de Communistische en Arbeiderspartijen van Europa: veroordeling van de escalatie van imperialistische aggressie in Syrië

De communistische en arbeiderspartijen van Europa veroordelen de escalatie van de imperialistische aggressie, en de verscherpte toestand in Syrië en de regio na de statement van Donald Trump, president van de VS op 11 april over het bombarderen van Syrië onder het voorwendsel van het gebruik van chemische wapens, iets waar de VS zich in het verleden zelf herhaaldelijk schuldig aan heeft gemaakt. Het gevaar van een meer algemene oorlog neemt toe.

De communistische en arbeiderspartijen uiten hun internationale solidariteit aan het volk van Syrië en andere volkeren in de regio, en roepen de arbeidersklasse en de volksbewegingen op om de strijd te versterken tegen imperialistische interventies en oorlogen van de NAVO, de VS, en de EU.

Volkeren moeten niet hun bloed vergieten voor de belangen van de grote monopoliegroepen, voor de controle van energiebronnen, transportroutes, de controle van markten en de verdeling van invloedssferen.

Volkeren hebben het recht om vreedzaam te leven en hebben de macht om een maatschappij te eisen vrij van oorlog, crises, armoede en uitbuiting.

11-04-2018


Voor Nederlands, klik hier

Statement of the Communist and Workers Parties of Europe condemning the escalation of the imperialist aggressiveness in Syria

The communist and workers' parties of Europe condemn the escalation of the imperialist aggressiveness and the sharpening of the situation in Syria and the broader region after the statement of D. Trump, President of the USA, on April 11th about bombarding Syria under the pretext of the use of chemical weapons, something that the USA have repeatedly done in the past. The danger of a generalized war increases.

The communist and workers' parties express their internationalist solidarity to the people of Syria and the other peoples of the region, they call upon the working class, the people's forces to reinforce the struggle against the imperialist interventions and wars, of the NATO, the USA and the EU.

Peoples must not shed their blood for the interests of the monopoly groups, the competition for the control of energy resources, the routes of transportation, the control of the markets and the distributions of spheres of influence.

Peoples have the right to live peacefully and have the power to claim a society free from wars, crises, poverty and exploitation.

11.04.2018

Signing Parties

Communist Party of Albania
Party of Labour of Austria
Communist Party of Belgium
New Communist Party of Britain
Communist Party of Britain
Communist Party of Bulgaria
Socialist Workers Party of Croatia
AKEL
Communist Party of Bohemia & Moravia
Communist Party in Denmark
Communist Party of the Workers of Finland
Revolutionary Communist Party of France
Revolutionary Party Communistes (France)
Communist Party of Greece
Hungarian Workers Party
Workers Party of Ireland
Communist Party (Italy)
Socialist Party of Latvia
Communist Party of Luxembourg
Communist Party of Malta
New Communist Party of the Netherlands
Communist Party of Norway
Communist Party of Poland
Romanian Socialist Party
Communist Party of the Russian Federation
Russian Communist Workers Party
Communist Party of the Soviet Union
New Communist Party of Yugoslavia
Communists of Serbia
Communist Party of the Peoples of Spain
Communist Party of Sweden
Swiss Labour Party
Communist Party of Turkey
Communist Party of Ukraine
Union of Communists of Ukraine

The statement is open for further endorsements

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019