Uitslag referendum Oekraïne: Bevolking wijst oorlogspropaganda en neoliberale vrijhandel af

In 2005 zei een overgroot deel van de Nederlandse bevolking nee tegen de Europese Grondwet. Dit ondanks een overdonderende poging van de elites en de toenmalige regering en hun lakeien bij de media om de bevolking op andere gedachten te brengen.

Hetzelfde gebeurde nu bij dit raadgevend referendum. De tegenstanders van het verdrag kwamen nauwelijks aan het woord. Superspeculant en anticommunist George Soros stuurde zelfs Oekraïense jongeren naar Nederland om het ja-kamp te steunen. Maar ondanks - of wellicht deels dankzij - het ingezette mediageweld besloot ruim 61 Procent tegen het verdrag te stemmen bij een opkomst van ruim boven de 30 procent. Regeringsvertegenwoordigers en leiders van de gelijkgeschakelde 'oppositie' reageren geschokt en verbaasd.

Het referendum ging officieel over het associatieverdrag met Oekraïne. Van meet af aan werd echter ingezet op het versterken van het vijandbeeld van Rusland. Het oprukken van de NAVO, die het gevaar van oorlog steeds dichterbij brengt, werd daarmee gerechtvaardigd. En de ondemocratische coup, die met steun van fascisten in Oekraïne is uitgevoerd, werd van meet af aan gebagatelliseerd en goedgepraat. De EU werd naar voren geschoven als de redder van de democratie. Met geen woord werd gerept over de gevolgen van dit verdrag en de IMF-agenda voor de meerderheid van de bevolking, de werkende mensen. Een grote meerderheid van de kiezers heeft zich echter niet laten meeslepen door deze oorlogspropaganda en begreep dat het associatieverdrag geen goede zaak was.

De regering heeft inmiddels toegezegd te gaan praten in Brussel, maar laat blijken dit met duidelijke tegenzin te doen. Want uit niets blijkt dat zij de duidelijke afwijzing van de politieke inhoud van het verdrag overneemt. De uitslag van het referendum toont dat er draagvlak is voor verzet tegen agressieve en manipulatieve uitbreiding van de EU en tegen hen die dat promoten en steunen.

Hoewel zowel aan de 'ja'-zijde als in het 'nee'-kamp politieke homogeniteit ontbrak, blijkt toch een groeiend aantal mensen bereid de regering en de partijen die de regering steunen een politiek 'lesje te willen leren'. De uitkomst van het referendum is een duidelijk signaal dat bij een groeiend deel van de bevolking de politieke elite niet meer serieus wordt genomen. De uitslag kan ook zorgen voor nieuwe vormen van verzet onder tegenstanders van het verdrag in de andere 27 landen van de EU.

De NCPN voerde, samen met de jongerenorganisatie CJB, campagne tegen het verdrag. Zij zullen daarmee doorgaan. Er werd campagnemateriaal gemaakt, brochures en artikelen werden geschreven, waarin de gevolgen van het verdrag voor de werkende bevolking en voor de rijke elites in de Oekraïne werden belicht. Ook kwamen daarin de geopolitieke gevolgen van de in het verdrag gefaciliteerde ambities van de EU en NAVO aan de orde. In de publicaties stond de noodzaak centraal om op te treden tegen de kapitalistische EU en de rechtse politiek van de regering. De NCPN organiseerde op zaterdag 2 april een betoging tegenover de ambassade van Oekraïne, waaraan zo'n 70 mensen - onder wie veel jongeren - deelnamen.

De strijd tegen de uitverkoop van democratische rechten, afbraak van collectieve voorzieningen, verlagen van lonen, uitkeringen en pensioenen heeft met deze uitslag een krachtige impuls gekregen. Daarom proberen de heersende krachten op alle mogelijke manieren de uitslag te bagatelliseren en de gevolgen van de uitslag te minimaliseren. Zij willen hun afbraakbeleid: flexibilisering van de arbeid, privatiseringen en afbraak van democratische rechten zo ongestoord mogelijk, zonder democratische controle, doorvoeren. Daarom willen zij dat de neuzen van de neoliberale partijen in Nederland en de EU dezelfde richting op wijzen.

De uitslag van dit referendum toont echter duidelijk aan dat er mogelijkheden zijn om het neoliberale front te doorbreken. Om deze bres in dit front te benutten voor meer 'echte banen' voor meer koopkracht van werkenden en niet-werkenden, zoals gepensioneerden, voor herstel van het publieke domein als openbaar vervoer en sociale- en zorgvoorzieningen, zal het initiatief tegen de neoliberale afbraak uit handen moeten worden genomen van rechtse populisten. Daarom:

Versterk de arbeidersbeweging.
Versterk de vakbeweging.
Versterk de communistische partij.

Bestuur NCPN, 9 april

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019