NCPN veroordeelt terroristische aanslagen in Parijs

De NCPN veroordeelt ten stelligste de terroristische aanvallen die plaatsvonden in Parijs. De geschiedenis leert dat zulke terroristische daden door de heersende kapitalistische klasse zullen worden gebruikt om repressieve wetten in te voeren en maatregelen gericht tegen de eigen bevolkingen te nemen. De NCPN veroordeelt de toenemende oorlogstaal en de aangekondigde repressie- en controlemaatregelen.

De NCPN is diep geschokt door de tragische gevolgen van de terreurdaden en leeft mee met het verdriet van de getroffen families, vrienden en kennissen. De aanslagen hebben echter een wijdere betekenis, ook voor niet getroffenen en de bevolkingen in andere landen. De NCPN wil solidariteit betuigen van de Nederlandse communisten met het Franse volk.

Terrorisme, ongeacht de gebruikte motieven en doelstellingen, dient altijd de meest reactionaire belangen. Het antwoord op het terrorisme moet noodzakelijk een strijd zijn tegen de politieke, economische en sociale oorzaken en voor de verdediging en bevestiging van de waarden van vrijheid, democratie, soevereiniteit en onafhankelijkheid van staten. Zolang kapitalisme heerst zal die strijd vooral een klassenstrijd moeten zijn.

De NCPN is van mening dat gruwelijke misdaden, zoals gepleegd in Parijs, maar ook een paar dagen eerder in Beiroet en de aanslag op het Russische vliegtuig kortgeleden, de urgentie aantoont van een beleid van de ontspanning en vrede in de internationale betrekkingen en het respect voor het internationaal recht, dat een einde maakt aan de agressie tegen soevereine staten, zoals die met name in het Midden-Oosten en Noord-Afrika door westerse regeringen en de NAVO wordt uitgeoefend.

De NCPN onderstreept dat inmenging in de politiek van soevereine landen en toenemende oorlogshandelingen, zoals de werkelijkheid steeds heeft bewezen, voedingsbodem is voor racistische, xenofobe en fascistische krachten en de kans op terreur vergroot.

Stop de imperialistische inmenging.
Voor vrede en veiligheid.

Partijbestuur NCPN
Amsterdam,18 november 2015

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019