Verklaring partijbestuur inzake Griekse Verkiezingen

Het partijbestuur van de NCPN feliciteert de Communistische Partij van Griekenland (KKE) met de vooruitgang van de electorale steun (van 4.50 naar 5.47%, sinds verkiezingen in 2012). Alles in Griekenland was er op gericht de woede van de Griekse bevolking niet te laten uitlopen op winst voor de KKE. Als ND niet zou kunnen winnen dan maar Syriza. Voor de verkiezingen heette het samenwerkingsverband dat Syriza vormt nog radicaal-links. Na de verkiezingen wordt gesproken van combinatie van linkse partijen. Syriza neemt nu politiek (ook getalsmatig) de plaats in van de PASOK: een sociaaldemocratische partij die binnen de (magere) marges van het kapitalisme op zoek is naar succesjes, Het opportunisme van Syriza komt overduidelijk tot uitdrukking in het snelle akkoord met de extreem-rechtse 'Onafhankelijke Grieken' over regeringssamenwerking. Alsof de SP met de PVV in een regering stapt.

Syriza neemt in haar programma talrijke eisen over die eerder tot het gedachtegoed van de sociaaldemocratische partij PASOK behoorden. Syriza wil en kan geen rol van betekenis spelen in de strijd van het Griekse volk tegen de dictaten van de Trojka. Deze partij kan niet radicaal-links worden genoemd, zoals de burgerlijke pers ook begrijpt en de heersende klasse hoopt en verwacht. Een Syriza-regering kan niet anders dan het vermolmde pad vervolgen van steun aan de EU en de NAVO, de tactiek van het stellen van 'realistische eisen', sluiten van compromissen en het nastreven van minimale veranderingen.

De KKE zette stappen vooruit, ondanks pogingen de partij te marginaliseren. De partij vormt in Griekenland de belangrijkste kracht voor verbeteringen van het levenspeil en echte politieke en maatschappelijke veranderingen. Pogingen van de heersende klasse om de KKE op de knieën te krijgen zijn mislukt.

Voor de KKE is deze uitslag een duidelijk keerpunt. De wensdroom van de Syriza-stemmers zal binnenkort omslaan in teleurstelling. Het gevaar dat Gouden Dageraad van deze teleurstelling gaat gebruikmaken is levensgroot aanwezig. Van groot politiek belang is echter nu vooral dat de partijen die in Griekenland de afgelopen jaren de dienst uitmaakten - ND en PASOK - een gevoelige nederlaag hebben geleden. De opbouw van een tegenmacht is begonnen. Er bestaat echter geen rechte weg naar boven. De KKE bouwt aan een klassengeoriënteerde brede volksbeweging. De enige weg die op termijn naar succes zal leiden in de strijd tegen uitbuiting en afbraak van sociale en democratische rechten. Dat geldt niet alleen voor Griekenland. Het verval van de traditionele sociaaldemocratische partijen in Europa en de pogingen die partijen te vervangen door vernieuwde sociaaldemocratische partijen wijzen op toenemend verzet van de getroffen bevolkingsgroepen die voorlopig nog hopen op de mogelijkheid van parlementaire oplossingen voor hun problemen. Net als in Nederland zal de realiteit deze wensdromen uiteen laten spatten. Stop de aanvallen op de arbeidersklasse. Strijd is de enige weg!

Partijbestuur NCPN, 26 januari 2015

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019