Verklaring Partijbestuur NCPN over de gemeenteraadsverkiezingen

Lokale kiezers straffen regeringspartijen af

Aarzelend begin radicalisering politiek, vlucht in lokale partijen en blijvend lage opkomst

Ondanks een massieve reclamecampagne voor steun werden PvdA en VVD fors afgestraft voor hun aanvallen op het levenspeil van de meerderheid van de bevolking (-8,3%). Vooral de PvdA moest het ontgelden (-5,1%). De kloof tussen de sociaaldemocratische beginselen en de huidige politiek is dan ook dusdanig groot dat een groot deel van de achterban van die partij het voor gezien houdt. De PvdA-bastions Groningen, Rotterdam en Amsterdam gingen verloren. De gedoogpartijen - D66, CU en SGP - slaagden er in de kiezers ervan te overtuigen dat zij het regeringsbeleid enigszins wisten te verzachten en werden voor deze misleiding beloond (+4,7%, CU/SGP samen +3%). Een niet onaanzienlijk deel van de kiezers steunde het optreden van deze partijen dat werd verkocht als redelijk alternatief (bijna 21%). Ook het CDA en GroenLinks zagen hun lokale aanhang slinken (resp. 4,4% en 1,5%).

Aan de linkerzijde van het politieke spectrum in de Tweede Kamer is de enige winnaar de SP. De winst van de SP, van de NCPN in Heiloo (2 zetels) (en eerder in De Friese Meren) en de VCP (5 zetels) toont de toenemende radicalisering van een deel van de arbeidersklasse in ons land en de waardering voor de inzet van die partijen op lokaal niveau. De alternatieven voor de burgerlijke partijen worden niet alleen maar gezocht in de vlucht in lokale partijen - niet eerder zo groot als bij deze verkiezingen (bijna 30%) - of in het hoge percentage niet-stemmers. Een teken aan de wand is het hoge aantal proteststemmers dat heil verwacht van de racistische PVV. Deze partij weet haar extreemrechtse signatuur te maskeren achter populair klinkende eisen. De stemmenaantallen in Den Haag en Almere duiden op een stabiel hoog aantal mensen dat gevoelig is voor deze retoriek.

Media en burgerlijke partijen slaagden erin de lokale verkiezingen een nationaal tintje te geven. De uitslag toont echter vooral aan dat een groeiend aantal mensen de politiek van dit kabinet beu is. Hoewel de woordvoerders van PvdA en VVD met steun van D66 en CU/SGP en op eigen wijze ook het CDA pleidooien hielden voor voortzetting van het huidige regeringsbeleid, zal dat op basis van deze uitslag moeilijker worden. Een meerderheid van de kiezers heeft duidelijk gemaakt dat het huidige kabinetsbeleid failliet is, alle stoere praat over de noodzaak van voortzetting van dat beleid ten spijt.

De 'val' van de PvdA en de groei van de SP zal zeker ook gevolgen hebben voor de posities binnen de vakbeweging. Pogingen van de PvdA om binnen de vakbeweging het verzet tegen de regeringsplannen te temperen zal op grotere tegenstand, in de top en aan de basis, stuiten.

Voor koopkracht en echte banen. Neem op 4 april a.s. deel aan de demonstratie in Brussel tegen de voortzetting van het neoliberale afbraakbeleid. Stuur het kabinet Rutte-Samsom naar huis.

Partijbestuur NCPN, 20 maart 2014

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019