download

Erratum in Manifest 1

Bij de mooie foto van Jos Lensink in Manifest 1 van dit jaar staat abusievelijk de verkeerde naam van de fotograaf. De foto is van Anna Oppenhuizen. Zij verzorgt allerlei mooie activiteiten voor ouderen. Foto is van fototentoonstelling over ouderen, waarbij Jos prominent aanwezig was.