Van de redactie

i-002-006.jpg
Den Haag lag op woensdag 16 oktober 'plat' door protest van boeren. (Foto: Manifest\SD)
i-002-007.jpg
In navolging van de brede boerenprotesten vonden de bouwbazen het een goed idee om hun ondernemerseisen kracht bij te zetten op woensdag 30 oktober op het Malieveld. (Foto: Manifest\JK)

Nederland, paradijs voor het grootkapitaal, staat op zijn grondvesten te trillen. De staat, waarin regering en oppositie moeiteloos met elkaar samenwerken, en waarin zij beiden meebuigen met de wensen van het bedrijfsleven heeft stevige tegenwind.

De slachtoffers van deze kapitalistische staat pikken het niet langer meer. We zien dat trouwens ook in veel andere landen op de wereld. Overal spelen verschillende, elkaar soms tegenwerkende, belangen een rol. Rijke boeren, bezitters van productiemiddelen, knokken soms samen met de werkers voor schijnbaar gelijke doelen en er vinden mondiaal zeer verschillende opstanden plaats. Maar kenmerkend is de toenemende onrust en het gebrek aan een rustig ondernemersklimaat voor het (groot)kapitaal. Dat leidt tot toenemende nervositeit onder de heersende klasse.

Maar werkenden in het onderwijs, de gezondheidszorg, de advocatuur, het openbaar vervoer en in een reeks andere sectoren willen nu eindelijk hun deel van de economische koek. Zij snappen dat ze al jaren belazerd worden. Maar delen van het midden- en kleinbedrijf beginnen ook last te krijgen van het gebrek aan een gezonde economische groei. Het kapitaal en zijn lakeien in de politiek snappen steeds meer dat een politieke tsunami dreigt. Er wordt naar toegevingen gezocht om de boel niet uit de hand te laten lopen. De kapitalistische crisis dreigt steeds meer mensen van de zogenaamde rechtsstaat te vervreemden en het kapitalistische systeem zelf ter discussie te stellen.

De staat van de bezittende klasse probeert uiteraard diezelfde klasse in ieder geval zoveel mogelijk te beschermen. De vertegenwoordigers van de heersende klasse zoeken daarom naar alternatieve financieringsbronnen. Bronnen in sectoren waar de arbeidersklasse zwakker is en zich minder adequaat kan verdedigen. Die staat heeft onder meer haar oog laten vallen op het pensioenbezit, het uitgestelde loon van werkenden. Zij wil dat bezit ontvreemden en hoopt op zo min mogelijk verzet bij die roof. Het voert te ver om de lijst nog verder aan te vullen. Misschien is er wel sprake van teveel schijnheiligheid in dit land, waarin koopman en dominee elkaar schijnbaar moeiteloos aanvullen.

Tot op heden is het kapitalisme er nog in geslaagd om het enige alternatief, socialisme, te criminaliseren, zoals bijvoorbeeld nu in Hongkong gebeurt, waar geen 'vrijheid en democratie', geen mensenrechten zouden zijn. Begrippen die vooral kunnen aanslaan bij manipuleerbare jongeren zonder al te grote politieke, economische en historische kennis.

Centraal in de overlevingsstrategie van het kapitalisme staat de permanente vervalsing van de communistische ideologie en doelstellingen. Die ideologie mag hoe dan ook geen vat krijgen op de groeiende weerzin tegen de gevolgen van het kapitalisme. Die ideologie geeft namelijk oplossingen voor de kapitalistische crisis en draagt niet bij aan nog meer verwarring. Daarom is die ideologie gevaarlijk voor de heersende klasse. Op het vervalsen van die inzichten is een zeer groot deel van het bureaucratische apparaat van het kapitalisme gericht. Maar de uitingen van de afkalvende macht van het westerse imperialisme nemen zienderogen toe. Op mondiaal niveau zien we een opkomende brutale poging om orde op zaken te stellen, zoals in Venezuela, Bolivia en Hongkong. Maar we zien ook dat tegenkrachten groeien. Verwarrende, maar ook hoopvolle gebeurtenissen.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, zoals 'Op weg naar Armageddon' en 'Het Telephonegate-schandaal' (Greg Godels), 'Ontwikkelingen in Hongkong' (Frank Willems) en 'Economische Oorlogsbuit' (Telesur).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Oproep Hannie Schaft-Herdenking op 24 november,
  2. Verklaring van de CP van Irak,
  3. Verklaring van de CP van Ierland.

Manifest nr. 10/2019 verschijnt op donderdag 19 december 2019.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019