Verklaring van het Centraal Comité van de Iraakse Communistische partij

Van redactie buitenland

Het is tijd om een regering te vormen die tegemoetkomt aan de eisen van de bevolking

Voor de vierde opeenvolgende dag is de bevolking in Bagdad en veel andere steden en provincies massaal de straat opgegaan. Tijdens deze gerechtvaardigde protesten trotseert de bevolking de kogels en andere vormen van buitensporig geweld die al geleid hebben tot de dood van tientallen martelaren en tot honderden gewonden onder de demonstranten en de veiligheidstroepen. Opnieuw spreken we onze steun uit aan deze vreedzame volksopstand en aan de legitieme eisen van de demonstranten. Tegelijkertijd roepen we op om het geweld tegen hen te staken.

In dit verband, en om tegemoet te komen aan de eisen van de demonstranten, zijn wij van mening dat het tijd is om over te gaan tot de vorming van een regering met uitzonderlijke bevoegdheden, waarin mensen worden opgenomen die gekend zijn vanwege hun patriottisme, bekwaamheid en integriteit. Er moet een eind komen aan de verdeling van regeringsposten volgens het schadelijke quotumsysteem.

Zodra ze aan het roer staat moet deze regering zich belasten met onder meer de volgende dringende taken:

Deze en andere dringende maatregelen, waarmee tegemoetgekomen wordt aan de gerechtvaardigde en dringende eisen van de bevolking, kunnen de verhitte gemoederen in Irak tot bedaren brengen.

Om dit te bereiken moeten de protestacties nog intensiever en talrijker worden. Tegelijkertijd moet de beweging blijven streven naar een vreedzaam protest.

Opnieuw spreken we onze steun uit aan de rechtvaardige en legitieme eisen die de grote massa van onze bevolking stelt. Wij blijven deelnemen aan de ontwikkeling van deze beweging.

Eer aan de martelaren. En dat de gewonden maar snel herstellen, eer aan ons Iraakse volk.

Centraal Comité van de Iraakse Communistische Partij

4 oktober 2019, vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019