Meer dan ooit heeft het Cubaanse volk jullie vriendschap, solidariteit en steun nodig om van de Verenigde Staten te eisen dat ze van Cuba afblijven. (Deel 2)

i-011-026.jpg
Cubaans logo. (Foto: Ambassade Cuba)

Sinds 1992 presenteert Cuba elk jaar een rapport aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties dat betrekking heeft op de VN-resolutie 'Noodzaak om de economische, financiële en handelsblokkade van de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba te beëindigen.' De uitslag van de stemming in de VN was weer positief voor Cuba. De VS kregen onder grote druk deze keer ook Brazilië mee als tegenstem.

Over het geheel genomen bedroegen de verliezen in de periode april 2018 tot maart 2019 4.343.600.000 dollar. Tegen het huidige prijsniveau zijn de verliezen gedurende de zestig jaar die de blokkade al duurt opgelopen tot 138.843.400.000 dollar. Sinds het instellen van dit eenzijdige beleid is Cuba zwaar getroffen in zijn economische activiteiten, vooral op het gebied van de buitenlandse handel en de buitenlandse investeringen. Geen enkele Cubaan en geen enkele economische sector ontsnapt aan de negatieve gevolgen van de blokkade die een rem zet op de ontwikkeling die elk land op soevereine wijze moet kunnen realiseren.

In dit nieuwe artikel beschrijven we de gevolgen en de schade die de blokkade heeft veroorzaakt in verschillende sectoren van de Cubaanse maatschappij. Al deze informatie is opgenomen in het rapport dat op 20 september officieel gepresenteerd werd door de minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrila.

Gezondheidszorg

Er bestaat geen twijfel over dat de Cubaanse gezondheidszorg te lijden heeft onder de sancties. Dit vijandige beleid bemoeilijkt de aankoop van technologieën, grondstoffen, reagentia, diagnostische hulpmiddelen, instrumenten en reserveonderdelen, evenals medicijnen om ernstige ziekten zoals kanker te bestrijden. In de periode april 2018-maart 2019 bedroeg de schade 104.148.178 dollar, een bedrag dat de schatting van het jaar ervoor (6.123.498 dollar) verre overtreft. Het in- en uitvoerbedrijf Medicuba S.A. diende bij 57 Amerikaanse bedrijven verzoeken in om noodzakelijke medische benodigdheden te leveren. Tot op dit moment hebben 50 bedrijven nog niets van zich laten horen. Verschillende Amerikaanse bedrijven werden benaderd voor de levering van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Ze hielden zich allemaal stil. Het Amerikaanse Bruker werd tevergeefs gevraagd om spectrofotometers te leveren, apparaten die in laboratoria gebruikt worden om bepaalde stoffen en micro-organismen te analyseren.

Voedselvoorziening en landbouw

De schade die de blokkade in deze sector veroorzaakt, een sector die voor elk land van levensbelang is, wordt geschat op 412.230.614 dollar. De voedingsmiddelenbedrijven importeren ongeveer 70 procent van hun grondstoffen uit verschillende landen, waaronder Spanje en Brazilië. Door de blokkade heeft Cuba geen toegang tot de Amerikaanse markt, hoewel deze wat prijsniveau, nabijheid en het grote aanbod aan materialen en instrumenten om de productie te moderniseren betreft veel gunstiger is, Zonder de blokkade had Havana Club, een van de meest prestigieuze rumproducenten ter wereld, mogelijk 41.300.000 dollar meer kunnen verdienen.

Onderwijs, Sport & Cultuur

De universiteit van Sancti Spíritus kreeg geen toestemming om 20 braille-typemachines met audio-hulpmiddelen te kopen van de firma Perkins, machines die in het speciaal onderwijs onmisbaar zijn. Op 23 januari 2019 blokkeerde de Franse bank Société Générale de Paris een betaling van 7.474 euro van Equatoriaal Guinea naar Cuba voor uitgevoerde onderwijsprogramma's. De mogelijkheden om sportbenodigdheden aan te kopen die vereist zijn door de officiële regelgeving van de internationale federaties is ingeperkt. Door de financiële vervolging van Cuba is het onmogelijk geworden om betalingen te ontvangen voor de diensten die het sportinstituut Cubadeportes geleverd heeft, zowel voor de technische ondersteuning als voor de marketing van zijn activiteiten in Cuba. Van de 37 artistieke gezelschappen die hun werk in de Verenigde Staten wilden promoten kregen er slechts 24 toegang tot het land.

Toerisme

In de toeristenindustrie bedraagt de schade 1.383 miljard dollar. Een studie wijst erop dat 35 procent van alle potentiële bezoekers aan Cuba uit de Verenigde Staten zouden komen. Het reisbureau Cubatur leed een verlies van minstens 497.800 dollar. Havanatur leed verliezen doordat corresponderende banken weigerden om geld over te maken, doordat bankrekeningen in derde landen gesloten werden, door het vasthouden van geld en het annuleren van creditcardtransacties.

Biofarmacie

Het Instituut voor Genetisch Onderzoek en Biotechnologie (CIGB) meldt dat het veel geld misliep doordat het geen Heberprot-p naar de Verenigde Staten kon exporteren. Heberprot-p is het enige geneesmiddel in zijn soort voor de behandeling van geïnfecteerde 'diabetesvoeten'. Als slechts vijf procent van de Amerikaanse patiënten die hieraan lijden Heberprot-p zouden gebruiken, zouden de inkomsten van dit exportproduct in 2018 103 miljoen dollar bedragen. Het in-en uitvoerbedrijf Farmacuba ondervond moeilijkheden bij de aankoop van grondstoffen voor de productie van medicijnen. Oriente Pharmaceurical Laboratory Company, dat verbonden is aan BioCubaFarma meldde een tekort aan vitamine A voor zijn Nutriforte Multivitamine. Als gevolg van de blokkade moest het bedrijf de productie ervan met 78.694.200 tabletten terugschroeven.

Transport

De totale schade op dit gebied bedroeg in de onderzochte periode meer dan 170 miljoen dollar, 69 miljoen meer dan de schade die het vorige rapport vermeldde. Caterpillar Nederland verbood de verkoop van Caterpillar en Cummings-reserveonderdelen door het Nederlandse Damen Shipyards aan de scheepswerf Damex in Santiago de Cuba. Damen is de belangrijkste leverancier van deze onderdelen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van loods- en sleepboten. Cubana de Aviación mag geen gebruikmaken van de diensten van ATCO, dat voor 500 luchtvaartmaatschappijen de prijzen van vliegtickets publiceert. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa heeft nog geen afstand genomen van de 'gezamenlijke gedragscode' en houdt zich dus niet aan de verbintenis die het is aangegaan met Cubana Airlines.

Industrie

De blokkade heeft de Cubaanse industrie een schadepost van 49 miljoen dollar opgeleverd, een bedrag dat besteed had kunnen worden aan de noodzakelijke grondstoffen. De bouwsector ondervindt nog steeds ernstige problemen bij het verwerven van efficiëntere en lichtgewicht technologieën die materialen en energie besparen. Het staatschemiebedrijf GEIQ kon geen reserveonderdelen aanschaffen of machines vervangen. De economische schade die toegebracht wordt aan de communicatiesystemen bedraagt naar schatting meer dan 55 miljoen dollar. Cuba's telecommunicatiebedrijf Etecsa heeft nog steeds het meest te lijden onder de blokkade. Hierdoor wordt de toegang van de Cubaanse bevolking tot de op internet beschikbare informatie beperkt. De blokkade verhindert de toegang tot de toonaangevende merken en apparatuur van de leiders in de telecommunicatie-industrie.

Energie en mijnbouw

Op dit gebied bedraagt de schade 78.336.424 dollar: een toename met meer dan 18 miljoen ten opzichte van de laatst onderzochte periode. Cuba's nationale elektriciteitsbedrijf kan maar mondjesmaat aan reserveonderdelen voor zijn Bazan-motoren komen die door het Spaanse Navantia geproduceerd worden. Nadat het Britse CompAir overgenomen werd door een Amerikaans bedrijf sneed het alle banden met projecten die zijn technologie in Cuba gebruikt voor de centrale opslag van perslucht door. In september en november 2018 werden er twee contracten ondertekend met General Electric voor aanvullende leveringen van turbines voor de Antonio Guiteras-warmtekrachtcentrale en voor de Pico Santa Martha-energiecentrale. Op 5 februari 2019 kwam er echter een bericht van de Amerikaanse Centennial Bank, waarin verklaard werd dat de financiering van deze twee contracten na het van kracht worden van 'Title III' van de Wet Helms-Burton niet meer toegestaan was.

Buitenlandse handel

Door de toename van incidenten die het uitvoeren van internationale commerciële activiteiten belemmeren, werd de totale schade die de Amerikaanse blokkade aan de buitenlandse handel berokkend heeft bepaald op 2.896.581.555 dollar. Het grootste effect van de blokkade bestond overduidelijk uit het verlies aan inkomsten uit de export van goederen en diensten: 2.343.135.842 dollar. Ook het slinkend aantal Amerikanen dat Cuba in deze periode bezocht had duidelijk negatieve gevolgen. De schade die door bedrijfsverplaatsingen veroorzaakt werd bedraagt meer dan een miljard dollar. Dit betekent een groei met 18 procent in vergelijking met de vorige periode. Dat Cuba geen toegang heeft tot de Amerikaanse markten kostte het land naar schatting 163.108.659 dollar. Cuba zag zich vaak gedwongen om commerciële tussenpersonen te gebruiken. Dit leidde tot een consequente prijsverhoging die geschat werd op 173.210.916 dollar; een toename van 189 procent ten opzichte van de vorige onderzochte periode.

Al deze cijfers en voorbeelden tonen aan dat de blokkadepolitiek tegen Cuba een belemmering blijft voor de ontwikkeling van Cuba's economische mogelijkheden, voor de uitvoering van het Nationale Economisch en Sociale Ontwikkelingsplan, voor de Agenda 2030, en de doelstellingen van de Duurzame Ontwikkeling die daarin staan omschreven.

De Verenigde Staten moeten onvoorwaardelijk een eind maken aan de onrechtvaardige blokkade die al bijna zestig jaar veel leed toebrengt aan de Cubaanse bevolking.

Bron: Ambassade van de Republiek Cuba
Cultureel Bureau, Katia Aruca Caple, derde secretaris.
Vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019