Resultaten gemeenteraadsverkiezingen Venezuela op zondag 10 december jl.

i-012-024.jpg
President Nicolas Maduro brengt In Caracas stem uit voor gemeenteraadsverkiezingen. (Foto: KPL)

Wil van der Klift

Zonder twijfel waren de resultaten prachtig, uitgaande van een deelname aan de verkiezingen van 9 miljoen mensen (47%), boven het gemiddelde in Venezuela en Latijns-Amerika bij gemeenteraadsverkiezingen en zelfs hoger dan 's lands presidentiële verkiezingen.

Denk bijvoorbeeld aan de verkiezing van veel Latijns-Amerikaanse presidenten (en ook Trump) die werden verkozen met minder dan 47 procent.

De verhalen in de Nederlandse kranten over het hoge percentage stemmen op vertegenwoordigers van de regeringspartij door het thuisblijven van de oppositie kunnen dus meteen naar het rijk van de fabeltjes worden doorverwezen. De oproep om niet te stemmen is massaal genegeerd. De Nederlandse media stapelen leugen op leugen als het om de Bolivariaanse Revolutie gaat.

Uiteraard is er op dit moment in Venezuela sprake van veel problemen. Maar de progressieve krachten vertrouwen erop dat vrede en dialoog de weg vooruit bepalen.

De regering van Bolivariaans Venezuela vertrouwt er daarom op dat de vrienden van Venezuela zoveel mogelijk de juiste feiten verspreiden om het gif van de leugens aan de kaak te stellen. Manifest is een van de nieuwsorganen die dat al jaren doet. Lees de waarheid in Manifest.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019