Schadelijke Amerikaanse politiek tegen Cuba aangescherpt

i-011-022.jpg
De eerste secretaris van de Cubaanse ambassade, Suséllys Pérez Mesa, hield een korte inleiding over situatie op Cuba en sprak dankwoord uit. (Foto: Manifest/RDdS)
i-011-023.jpg

Persdienst Cubaanse ambassade

Op 8 november jl. vaardigden de ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken van de VS nieuwe regelingen uit die de blokkade tegen Cuba versterken. Deze maatregelen werden op 16 juni door de regering-Trump aangekondigd als onderdeel van haar nieuwe politiek tegenover Cuba en uitgewerkt in het document 'Presidential National Security Memorandum on the Strengthening of the United States Policy towards Cuba'. In dit nieuwe beleid wordt onder andere de normalisatie van president Obama van 14 oktober 2016, die voor het eerst in meer dan vijftig jaar het failliet van de blokkade tegen Cuba erkende, verworpen.

Deze regelingen, die op 9 november zijn ingegaan, worden in de volgende drie stukken uitgewerkt:

  1. Lijst van Buitenlandse Zaken van 'Restricted Cuban Entities';
  2. reguleringen van het 'Office of Foreign Assets Control' (OFAC) van het ministerie van Financiën, betreffende financiële transacties en reizen naar Cuba;
  3. reguleringen van het 'Bureau of Industry and Security' (BIS) van het ministerie van Economische Zaken, betreffende export- en herexportvergunningen naar Cuba.

De nieuwe regelingen van de VS tegen Cuba zijn onterecht. Ze hebben niet alleen gevolgen voor de Cubaanse bevolking, maar schaden ook de belangen van burgers van de VS, en leggen nieuwe blokkades op aan het Amerikaanse bedrijfsleven, dat hierdoor kansen in Cuba misloopt. Ze plaatsen nieuwe obstakels voor het beperkte economische verkeer tussen de twee landen, en zullen de Cubaanse economie natuurlijk nog erger schaden.

In overeenstemming met het memorandum heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS op 8 november een lijst van 179 Cubaanse entiteiten uitgebracht waarmee het verboden is voor Amerikaanse instellingen en individuen om rechtstreeks financieel contact te hebben. Ook worden vergunningen voor de export van goederen en diensten van de VS naar Cuba door dit beleid standaard afgekeurd.

De maatregelen bevatten verder een willekeurige lijst van verscheidene Cubaanse entiteiten die zonder enige onderbouwing gekoppeld worden aan het defensie- en veiligheidsapparaat. Daarop staan niet alleen de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken, de Nationale Revolutionaire Politie, de grenswacht en de containerterminals van Mariel en Havana, maar ook meer dan tachtig hotels in Cuba, reisbureaus en winkels, met name in het historisch centrum van Havana. Op de lijst staan bizar genoeg ook Cubaanse frisdranken (zoals Tropicola en Cachito), rummerken, en zelfs een fotografisch bedrijf, PhotoService. Deze lijst is nog niet definitief en zal om de zoveel tijd herzien worden door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de maatregelen van het 'Bureau of Industry and Security' van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken wordt bevestigd dat verzoeken voor vergunningen voor export en herexport van goederen naar instanties op de lijst van Buitenlandse Zaken pertinent worden afgekeurd.

Voor wat betreft de regelingen van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, hier volgen een paar voorbeelden ter illustratie: ze maken het voor Amerikaanse burgers onmogelijk om naar Cuba af te reizen in het kader van uitwisseling. Dit betekent niet alleen een afname van het aantal reizen van de VS naar Cuba, maar het is ook een duidelijke schending van hun recht om naar het buitenland te reizen. Cuba is het enige land ter wereld waar staatsburgers van de VS niet vrij naartoe kunnen.

Mensen die nu op uitwisselingsreis naar Cuba gaan, moeten een fulltimeprogramma volgen waarbij ze alleen contact mogen opnemen met mensen die door de VS als 'civil society' erkend worden.

Cuba zal op geen enkele manier tegenmaatregelen of discriminerende maatregelen treffen. Ook zal het geen sancties opleggen tegen Amerikaanse burgers of bedrijven. Wie ondanks de strakke kaders van deze nieuwe regelgeving toch kan handelen met Cuba en naar het eiland kan komen, wordt nog steeds met open armen ontvangen. Dit hebben we in feite continu gedaan.

Deze maatregelen bewijzen opnieuw dat er een ernstige terugslag heeft plaatsgevonden in de bilaterale relaties, als gevolg van de maatregelen van president Trump. Ze verhullen niet hun subversieve intenties, aangezien ze reizigers aanmoedigen om zulke activiteiten te ondernemen om toch legaal naar Cuba te kunnen reizen.

De economische schade die door het economische, financiële en handelsembargo van de VS tegen Cuba is veroorzaakt, bedraagt 822,28 miljoen dollar als we de devaluatie van de dollar ten opzichte van de prijs van goud op de wereldmarkt meenemen in de berekening. Tegen het huidige prijspeil heeft het embargo tijdens zijn bestaan voor meer dan 130,17 miljard dollar aan schade veroorzaakt.

Ondanks het felle beleid van de verschillende regeringen van de VS de afgelopen vijftig jaar, blijven de Cubaanse bevolking en de socialistische regering werken voor een betere maatschappij en een beter socialisme, en blijven we de strijd voor vrede, solidariteit en begrip tussen de volkeren steunen. Geen enkele 'nieuwe politiek' tegen Cuba kan ons van onze doelstellingen en van de verdediging van onze soevereiniteit en ons zelfbeschikkingsrecht afhouden.

vertaling Matthijs Dröge

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019