ING-Bank belemmert hulp aan stormslachtoffers

i-002-007.jpg
ING is niet alleen de bank die de Amerikaanse blokkade van Cuba verdedigt, maar ook investeert in wapenproductie en wapenhandel. De bank laat vooral haar oren hangen naar de heersende klasse en haar imperialistische organisaties. Nu zit deze wapenbank de heropbouw op Cuba in de weg. Daaraan wordt door de hele bevolking hard gewerkt. (Foto: ZLV) (Alle twee of Havana of Cuba. Havana geeft schade aan en Cuba de opbouw. Eventueel Ingezonden artikel Eigen Risico uit de krant!!!)
i-002-008.jpg i-002-009.jpg

Vorig weekend werd Cuba door de verwoestende storm 'Irma' getroffen. Sinds dat moment zijn meer dan zestigduizend euro op de rekening van de hulporganisatie 'Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba' binnengekomen! Dit enorme bedrag is nog lang niet genoeg om de materiële schade, die 'Irma' heeft aangericht, enigszins te vergoeden. Verdere giften zijn welkom en dringend noodzakelijk.

Naar nu blijkt, ondersteunt de Nederlandse ING-Bank de anti-Cuba-politiek van de Verenigde Staten en blokkeert de hulp aan de slachtoffers op Cuba. Een in Nederland wonende Cuba-sympathisant wilde zijn gift aan de slachtoffers overmaken op de rekening van de 'Freundschaftsgesellschaft' en kreeg van de ING als antwoord, dat de bank geen transacties uitvoert met (citaat): "directe of indirecte betrokkenheid van bepaalde landen, personen of bedrijven". Concreet werden daarbij genoemd Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië.

De bank verklaart verder: "In verband met het bovenstaande beleid kunnen wij deze betalingsopdracht niet uitvoeren. Het bedrag (het ging om 12,50 euro) wordt zo snel mogelijk op uw betaalrekening teruggeboekt".

De 'Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba' verklaart, dat de dringend noodzakelijke normalisering van de betrekkingen tussen Cuba en de lidstaten van de EU alleen door de volledige beëindiging van de blokkade van de VS tegen Cuba mogelijk is. Deze blokkade wordt nog altijd door enkele EU-staten ondersteund. Zo gelden ook in de EU verscherpte maatregelen voor bijvoorbeeld financiële transacties, opslagen op goederentransporten en kredietbeperkingen m.b.t. Cuba. Het voorbeeld van de ING toont duidelijk, dat alleen al de naam van een organisatie, waarin vanzelfsprekend het woord 'Cuba' opduikt, een hindernis is voor een economische en financiële uitwisseling.

Daarom eist de Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba van de Duitse bondsregering, dat deze zich voor een vrij betalingsverkeer zal inzetten, dat Cuba de mogelijkheid geeft een normaal economisch en politiek verkeer te leiden en zich niet aan de buiten-territoriale wetten van de Verenigde Staten hoeft te onderwerpen.

De Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba roept iedereen van goede wil op zich tegen de blokkade van Cuba te verzetten en juist nu, waar het volk zo onder de miljoenenschade van 'Irma' te lijden heeft, het Cubaanse volk te steunen. Cuba zal zich niet onderwerpen, om het even welke drempels hem in de weg worden gelegd. Het land zal vrij blijven zolang zij de socialistische ontwikkelingsweg bewandelt.

Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba Bundesvorstand der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba
Keulen, 19.09.2017

Giften kunnen met het kenwoord 'Hurrikanhilfe (Holland)' worden overgemaakt op rekeningnummer:

IBAN: DE96 3702 0500 0001 2369 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, Köln

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019