Jongerius kiest openlijk de kant van de werkgevers

Haar eigen leden met kritiek op de pensioendeal laat ze in de steek

Krijn Hamelink/Wil van der Klift

Op 29 juni jl. meldde de site van FNV Bondgenoten drie successen in haar verzet tegen wat de bond noemt 'de pensioendeal' (in plaats van 'pensioenakkoord' waarover de FNV rept) en die ze bestrijdt met de slogan: Casino-pensioen, NEE! De FNV - samen met ondernemend Nederland - liet op 30 juni onmiddellijk een tegengeluid horen.

Het korte bericht van FNV Bondgenoten eindigt met: "FNV Bondgenoten vindt dan ook dat de deal van tafel moet en dat er opnieuw onderhandeld moet worden op belangrijke punten, waarvoor in de deal geen goede basis is."

Daarvoor worden drie sterke argumenten aangedragen. (zie de site van FNV Bondgenoten)

De Abvakabo FNV meldde op 27 juni jl. het principeakkoord onvoldoende te vinden en spreekt van 'nee, tenzij'. De bond voert actie met de slogan: 'Pensioen Akkoord?' (zie verder site van Abvakabo FNV). FNV Bouw legt aan haar leden neutraal voor of zij voor of tegen zijn. De bondsraad van FNV Bouw zal vervolgens een standpunt innemen.

Overwegend dus veel kritiek op de deal. Maar wat lezen we op 30 juni jl. op de site van de FNV? Daar valt de voorzitter van de FNV deze bonden hard aan in een gezamenlijke verklaring van de voorzitters van FNV en CDA en een bestuurder van de derde bondsfederatie MHP, samen met de 'sociale partners' VNO-NCW (Wientjes), MKB en LTO. In de verklaring spreken zij van 'De waarheid over ons akkoord', daarmee de leden, bondsraden en besturen van de grootste twee FNV-bonden voor leugenaar uitmakend. Niet bepaald behulpzaam om de eenheid in de vakbeweging te beschermen en vorm te geven. Die eenheid van optreden van de gehele vakbeweging in het pensioendossier wordt hiermee feitelijk onmogelijk gemaakt.

(zie: http://www.fnv.nl/publiek/themas/pensioen/nieuws/Waarheid_over_ons_akkoord/

Jongerius en haar 'partners' proberen de discussie over de noodzaak van veranderingen in het 'akkoord' te blokkeren en stellen zich op het standpunt dat het pensioenakkoord is uitonderhandeld. Dit gebeurt op het moment dat overal in het land ledenraadpleging plaatsvindt.

Door op deze wijze openlijk steun voor het principeakkoord te zoeken bij de ondernemers van Nederland zet Jongerius zowel FNV Bondgenoten (BG), de Abvakabo FNV (AKF) als FNV Bouw (Bouw) voor het blok. BG en AKF hebben onder druk van hun leden de uitwerking van het akkoord van 2010 afgewezen dan wel aanvullende eisen geformuleerd waar Jongerius blijkbaar niet naar wil luisteren. Integendeel, zij gaat frontaal in de aanval tegen haar eigen leden en gaat in het artikel in zijn geheel niet in op de fundamentele kritiek van de aangesloten bonden.

Namelijk: het dreigende inkomensverlies voor diegenen die willen stoppen bij 65 jaar. Het vastleggen van de premiehoogte voor de werkgevers op het huidige niveau. Geen oplossing voor het neerleggen van méér risico's bij de pensioendeelnemers. En een bijkomend kritiekpunt: Geen herverdeling van premiedruk voor mensen die vanwege hun beroep korter van het pensioen kunnen gebruikmaken. (omgekeerde solidariteit)

Als eerste heeft de leiding van BG ingezien dat er veel open einden en veel risico's zitten in het voorgestelde pensioenakkoord, en dat de gestelde mogelijkheden om met 65 te stoppen niet kunnen worden waargemaakt. Bovendien dat het vastleggen van de huidige premiehoogte betekent dat de werkgever nooit meer zal meebetalen aan verhoging van de premie, ook al komt dit in de cao-onderhandelingen op tafel. Vervolgens dat verbeteren van de pensioenbasis in de toekomst uitsluitend door de werknemers betaald moet worden. En tenslotte dat ook de basis van het huidige stelsel aangetast zal worden wanneer het fundament van zekerheid wordt verbouwd op basis van premie-inleg naar onzekerheid op basis van koerswinsten dan wel verliezen, waarbij de werkgever buiten dit risico blijft. Het is daarom juist om van Casino-pensioen te spreken.

Inmiddels heeft ook AKF zich in grote lijnen aangesloten bij de kritiek van BG en een traject uitgestippeld waarbij uitgangspunt is dat de leden zich uiteindelijk over een akkoord kunnen uitspreken. De Bond maakt eerst een pensioenkrant en wil in september een referendum organiseren. AKF wil eerst nog afwachten hoe haar kritiekpunten door de FNV worden verwerkt en Bouw wil meer duidelijkheid van Kamp.

Beide bondsbesturen/bondsraden zouden het akkoord wel eens met een negatief advies aan de leden kunnen voorleggen.

Bij BG is een traject uitgestippeld om eerst onder de eigen leden een referendum te houden, waarbij de leiding dit voorlegt met een negatief stemadvies.

Wellicht is deze recente verwilderde poging van Agnes Jongerius om het tij alsnog te keren een teken van zwakte en wordt dit ingefluisterd door haar nieuwe dure pr-adviseur. Maar de stemming onder de leden zal er eerder averechts door worden beïnvloed.

Stem 'NEE' tegen het pensioenakkoord. Stop met polderen: alleen strijd helpt tegen de grove aanvallen van de steeds brutaler wordende ondernemers en het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog.

Zie verder:

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019