Leve de vrije markt: huren omhoog, huurtoeslag omlaag

Sociaaleconomische redactie

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken houdt vast aan zijn plan de huren in 'schaarstegebieden' fors te verhogen. De Tweede Kamer verwierp weliswaar een eerder plan, maar de minister paste zijn plan wat aan en diende het opnieuw in.

Het ondernemerskabinet Rutte/Verhagen (met Wientjes aan het roer van het VOC-schip en Wilders aan de zeilen) gaat voor meer marktwerking. Donner past het principe toe in de huursector. Om dat te bereiken moeten de huren fors omhoog. De huiseigenaren varen er wel bij, de huurders moeten het gelag betalen. Bovendien wil hij eerder en meer bezuinigen op de huurtoeslag.

Zijn oorspronkelijke plan was om alle huurwoningen in Nederland 25 extra woningwaarderingspunten toe te kennen, zonder dat er sprake was van woningverbetering. Een huurverhoging van 123 euro per maand zou het gevolg zijn. Vooral mensen met lagere inkomens zouden daarvan de dupe worden. Dat was zelfs de Tweede Kamer te gortig. Het plan werd verworpen.

Het aangepaste voorstel blijft schadelijk voor de meeste huurders. Volgens dat plan stijgen de huren van 'gewilde' woningen in 10 regio's met woningtekorten met maximaal 25 punten. 'Minder gewilde' woningen in deze gebieden krijgen er toch nog 15 punten bij. Een stijging van 73 euro per maand.

De doorstroming zal erdoor verminderen, omdat verhuizen binnen of naar deze 10 gebieden gepaard gaat met aanzienlijk hogere huren. De extra punten maken dat veel sociale huurwoningen uiteindelijk geliberaliseerd zullen worden. Daarmee worden grote groepen huurders buitenspel gezet. Gezinnen met een huurtoeslag worden naar kleine woningen gedwongen. Ook de uitgaven voor de huurtoeslag zullen erdoor stijgen. Dit heeft weer tot gevolg dat er nieuwe bezuinigingen op de huurtoeslag zullen volgen. Het plan leidt zodoende tot een verdere tweedeling tussen rijke en arme wijken.

Donner wil bovendien de bezuinigingen op de huurtoeslag eerder en zwaarder doorvoeren. Een kleine 80 procent van de huurtoeslagontvangers wordt de dupe van deze maatregel en krijgt iedere maand zo'n 10 euro minder toeslag. Het neoliberale ondernemerskabinet voert een asociaal beleid tegen huurders. De koopsector wordt ontzien en gespekt en de huurders worden keihard aangepakt.

De toegang tot een betaalbare huurwoning wordt ernstig bemoeilijkt door het bijtellen van 25 extra woningwaarderingspunten. Het kabinet dwingt de huurders met huurtoeslag te verhuizen naar een woning van minder kwaliteit of met een lagere huur. Maar de kruik gaat zolang te water tot zij barst. Malieveld en Plein in Den Haag stromen steeds voller met steeds meer gedupeerden. Het verzet tegen dit asociale beleid komt goed op gang.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019