Thuiszorg knokt door

Joke Stip voert het woord (Foto Manifest).
Demonstranten in de tent op het Plein in Den Haag (Foto Manifest).

Van een correspondent

Woensdag 9 december demonstreerden zo'n 50 thuiszorgwerkers in Den Haag op het Plein voor de Tweede Kamer tegen de afbraak van hun werk. De SP organiseerde de betoging. ABVAKABO FNV was ook aanwezig. Er werd door een ploeg kameraden met Manifest gecolporteerd. De krant werd gretig in ontvangst genomen en op de terugweg in de bus naar Twente uitvoerig gelezen.

Joke Stip (zie Manifest 11) voerde als eerste het woord. Zij herinnerde de aanwezigen eraan dat al in 2007 in Den Haag werd geprotesteerd tegen de eerste aanbesteding binnen de WMO. Nu de tweede aanbesteding een feit is, zijn de genoemde negatieve gevolgen bewaarheid. De huishoudelijke zorg gaat in het kader van de WMO op de schop. Gemeenten stellen de bestekprijzen zo laag, dat de grote gevestigde zorginstellingen afhaken. De kwaliteit van de zorg en arbeidsvoorwaarden zijn handelswaar geworden voor commerciŽle schoonmaakbedrijven. De uitvoering van de WMO is verdere privatisering en systematische afbraak van de thuiszorg en de vrouwen zijn wederom de dupe.

In deze kapitalistische concurrentiestrijd is schijnbaar alles geoorloofd.

In Twente is er sprake van 1500 ontslagen. De grotere zorginstellingen doen niet meer mee.

De politieke partijen hebben zich, met uitzondering van de SP, onttrokken aan al hun verantwoordelijkheden voor de zorg en hebben deze bij de gemeenten neergelegd. Let wel, gemeentelijk zijn dit dezelfde politieke partijen die het landelijk voor het zeggen hebben! Op deze manier heeft de politiek bezuinigd op de zorg over onze ruggen! Het gevolg: massaontslagen in alle regio's. Waar blijft de verantwoordelijkheid van het rijk?

Zorg is volgens Joke Stip een verworvenheid, een recht, verkregen door geleverde strijd van vorige generaties, waarbij de vakbonden altijd een zeer grote rol hebben gespeeld. Maar volgens haar laten de vakbonden toch veel teveel afweten. Met alleen onderhandelen kom je er niet. De onderhandelingen in Twente zijn intussen stukgelopen. Edith Snoey, voorzitter van de ABVAKABO FNV, vindt dat er dan maar puin moet worden geruimd. Wat dat betekent is inmiddels ook bekend. Er is overeenstemming bereikt met Thuiszorg Service Nederland (TSN), waarvan de directeur een horecagigant is die - ook bij de ABVAKABO FNV - bekendstaat om zijn slechte bedrijfsvoering. Hoe is het dan mogelijk dat de bond met zo'n aanbieder overeenstemming wil bereiken?

Er bestaat veel kritiek op de rol van de ABVAKABO FNV. Regiobestuurder Jan Kramer uit Twente kon jammer genoeg niet aanwezig zijn op de demonstratie vanwege ziekte. Zijn plaats werd ingenomen door Marlieze Warnaar, die actie voert tegen de commercialisering van de thuiszorg in West-Brabant. In dat gebied staan 1000 banen op de tocht. Door gebruik te maken van het Persoonsgebonden Budget willen gemeenten 35 procent besparen op de 2000 alfahulpen aldaar. Alfahulpen blijven zo moderne loonslaven, zonder pensioenopbouw en allerlei extra werknemersverzekeringen. De hele operatie gaat ten koste van zo'n 6000 cliŽnten. De ABVAKABO FNV tracht in West-Brabant tegen de marktwerking in te roeien. Een voorbeeld van hoe de bond zou moeten optreden.

Hoe dan ook, de werkenden in de thuiszorg laten zichzelf en hun cliŽnten niet met de rug tegen de muur zetten! Zij gaan door met de strijd voor kwalitatief goede huishoudelijke zorg met een rechtvaardige rechtspositie en cao en rekenen hierbij op de steun van alle vakbonden. In de TweedeKamer werd inmiddels een eerste succes geboekt. Een meerderheid wil af van de verplichte Europese aanbesteding in de thuiszorg.