Irak 8 tot 29 juli 2001

Humanitaire en culturele reis

Irak is de bakermat van onze beschaving, maar gaat al meer dan tien jaar gebukt onder de gevolgen van de Golfoorlog en een onmenselijk embargo. Op 17 januari 2001 was het 10 jaar geleden dat de Golfoorlog begon. De meest gesofistikeerde wapens werden aangewend en voor de eerste maal werd in een oorlogssituatie massaal gebruikgemaakt van munitie met verarmd uranium, met alle gevolgen van dien! Nog steeds voeren de VS en hun Britse vazallen bombardementen uit op Irak en nog steeds maken ze daarbij gebruik van munitie met verarmd uranium! Op 6 augustus 1990 werd het totaalembargo tegen Irak ingesteld. Meer dan 10 jaar later heeft deze moorddadige maatregel gezorgd voor anderhalf miljoen doden en de ontwrichting van een hele samenleving. Toch biedt de Iraakse bevolking nog steeds hardnekkig weerstand tegen de inmenging van de VS.

Tijdens ons bezoek van drie weken willen we onze solidariteit betuigen met de Iraakse bevolking na elf jaar embargo. Zo zullen we o.a. de volgende activiteiten verrichten:

bezoeken aan de Al Amirya schuilkelder en het museum van de wederopbouw, de organisatie voor de vrede (Dhr. El Hashimi) en de Iraakse vakbond, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Informatie en Cultuur, een bezoek aan Saddam City middels het buurtwerk van de Vrouwenfederatie, het Saddam kinderhospitaal en het Rode Kruis/de Rode Halve Maan, een onderzoek naar het probleem van verarmd uranium en het probleem m.b.t. watervoorziening/watervoorraden en het Derde Rivierproject. We zullen o.a. gesprekken hebben met Nasra Al Sadoun, hoofdredactrice van de Baghdad Observer, en we zullen uiteraard veelvuldige contacten hebben met de Iraakse bevolking.

Aan de Iraakse cultuur zal minstens evenveel aandacht worden geschonken. We blijven eerst 10 dagen in Bagdad. Daar zullen we o.a. het Iraaks archeologisch museum en het Saddam museum voor moderne kunst bezoeken, contact hebben met enkele Iraakse kunstenaars en optredens bijwonen. We zullen de belangrijkste historische sites bezoeken zoals de Mustansiriya school, Khan Murjan, Agargouf, Babylon, Ctesiphon enz. en de heilige stad Kerbala. We zullen vervolgens naar het noorden gaan waar we de overblijfselen zullen zien van het Assyrische rijk, Samarra, Hatra en christelijke kloosters, en het zuiden waar we o.a. een bezoek brengen aan de moeras-Arabieren, Ur en Basra.

Het wordt dus een druk maar boeiend programma. Een niet te missen ervaring voor al wie zich betrokken voelt bij het Iraakse volk en gefascineerd is door het rijke culturele verleden van dit land.

Organisatie: Belgisch-Iraakse en Nederlands-Iraakse Vriendschapsvereniging, in samenwerking met SOS kinderen Irak (Nl) en de Anti-Imperialistische Bond(B).

Inlichtingen: