CIA-moord op Salvador Allende

Door Hein van Kasbergen

Op 11 september 1973 werd de democratisch gekozen Chileense president in het regeringsgebouw vermoord. De laaghartige moord op Allende was het sluitstuk van de CIA-activiteiten (de Amerikaanse geheime dienst/Central Intelligence Agency ) die al in 1961 waren begonnen onder de codenaam operatie 'Centauro'.

Al sinds het begin van de zeventiger jaren had de CIA veel moeite gedaan om de volksregering van Allende te ontregelen en een staatsgreep voor te bereiden. Van 1961 tot 1970 had Washington meer dan 1,3 miljard dollar in de vorm van kredieten en andere hulpprogramma's uitgegeven om het communisme in Chili tegen te gaan. De CIA pleegde, onder supervisie van overste Paul Wimmert, militair attaché van de V.S, enkele dagen voor de verkiezingen een staatsgreep in samenwerking met de fascistische organisatie 'Patria y Libertad'. Op 22 oktober 1970 vermoordde zij de toenmalige opperbevelhebber van de Chileense strijdkrachten, generaal R.Schneider, een sympathisant van het Volksfront van Allende. Maar de nagestreefde staatsgreep bleef tijdelijk uit. Vier dagen later kon Allende, ondanks de tegenstand van de CIA, door de steun van de bevolking de presidentsverkiezingen winnen. Nadat president Allende was gekozen verdubbelde de CIA al haar acties tegen Chili. Allereerst werd besloten tot een handelsboycot. Daarna startte zij een internationale perscampagne. In het binnenland kreeg het dagblad El Mercurio forse subsidies om felle oppositie tegen het bewind van Allende te organiseren. De CIA steunde ook nog fascistische terreurgroepen zoals 'Patria y Libertad' Ten slotte werd het aantal medewerkers op het CIA-station in de Amerikaans ambassade in Santiago stevig uitgebreid. Bovendien werd een groter aantal agenten, dat onder andere dekmantels werkte, ingezet. De CIA ging verder met het land te ontregelen en rijp te maken voor een nieuwe staatsgreep. Daarvoor sproeide men plantengif om de oogst te vernietigen en bracht men valse bankbiljetten in omloop. Daarnaast probeerde de CIA maandenlang Allende door het toedienen van gif of door kogels van scherpschutters te vermoorden. Toen dat allemaal mislukte, werd in de zomer van 1973 een militaire staatsgreep voorbereid. De vrienden van de CIA, onder leiding van generaal Pinochet, vermoordden op 11 september 1973 Salvador Allende.

Bron: de CIA-moorden in de derde wereld, K.Nair en M.Opperskalski, Centerboek ISBN 90 50870740