"Als het socialisme het niet zou winnen van het kapitalisme, 
dan zal de mensheid door roofbouw op de levende en dode natuur ophouden 
te bestaan!" (K. Marx)