GEMEENTERAADSELS

Terecht is er met veel verontwaardiging gereageerd op het feit dat B&W van De Fryske Marren 3 miljoen van het door het Rijk voor sociale voorzieningen (Participatiewet, WMO en Jeugdwet) beschikbaar gestelde geld daarvoor niet wilde gebruiken. En, aan andere … Lees verder

PROEFBORINGEN

Het gemeenteraadslid Rinze Visser heeft namens de NCPN-fractie aan B&W schriftelijke vragen gesteld over mogelijke proefboringen naar aardgas in de regio Bantega. Energiebedrijf Vermiljon onderzoekt dat bij veehouders/landeigenaren aldaar. De NCPN wil van B&W weten hoe zij daar tegenover staan, … Lees verder

1 2 3 4 40