Van postbode naar postbezorger

Piet Schouten

De postbezorging staat - naast zorg en onderwijs - in alle landen van de EU op het verlanglijstje van de aasgieren van de 'vrije markt'. De consequenties van de Lissabon-akkoorden voor zowel personeel en u als ontvanger en verzender hebben we regelmatig de revue laten passeren in Manifest. Om de laatste brokjes van de 'verzorgingsstaat' wordt gestreden onder degenen die controle over de geldstromen hebben.

De afgelopen weken kwamen er regelmatig vragen en opmerkingen binnen vanuit de achterban van de bond over de benoeming van Peter Bakker als voorzitter van de commissie Arbeidsparticipatie.

Bakker: 'Topbestuurder' of 'topsaneerder'?

Het kabinet Balkenende/Bos heeft TNT-'topman' Peter Bakker gevraagd om voorzitter te worden van een commissie die met adviezen moet komen over hoe meer mensen aan het werk geholpen kunnen worden. Bestuurder ABVAKABO FNV en onderhandelaar Anneke Stevens vindt het een wonderlijke keuze van het kabinet: "Het is wrang voor de medewerkers van TNT dat hun baas 200.000 kansarmen aan werk moet helpen, terwijl hun arbeidsvoorwaarden onder druk van marktwerking en concurrentie richting Amerikaanse toestanden worden gedreven." In april vorig jaar kondigde Peter Bakker aan bij TNT 7000-11.000 banen te willen schrappen in de periode tot en met 2010. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over een 'Mobiliteits-cao' oftewel een Sociaal Plan. De bond eist dat daarmee de 7000 ontslagen medewerkers die hun baan verliezen van werk naar werk worden geholpen. TNT stelt echter als voorwaarde dat werknemers die achterblijven ook hun steentje bijdragen. Het bedrijf wil de cao uitkleden onder meer door bevriezing van de salarissen tot en met 2010. ABVAKABO FNV heeft berekend dat zij wel 300 euro aan koopkracht zullen verliezen als die plannen doorgaan. TNT stelt dat als er geen goede afspraken worden gemaakt over de cao, er 11.000 banen geschrapt worden, waarbij gedwongen ontslagen onontkoombaar zijn. De huidige medewerkers zijn 'te duur'. Daarnaast wil TNT nieuwe postbezorgers ook op basis van stukloon gaan betalen, net als bij de concurrent. Onvolwaardige kleine baantjes die de huishoudkas onvoldoende spekken. Anneke Stevens: "Laat Peter Bakker zich eerst maar eens sterk maken voor deze mensen!"

Cao TNT

Het overleg voor de cao TNT wordt maandag 21 januari weer opgepakt. Gekeken wordt of de speciale werkgroep, ingesteld door de cao-partijen, met bruikbare alternatieven komt. Zo niet, dan liggen de oorspronkelijke voorstellen weer op tafel. Hoe dan ook, er moet een goede, toekomstbestendige cao komen, met goede perspectieven en marktconforme structurele loonsverhogingen en waarborgen voor werkzekerheid, inkomenszekerheid en afspraken die werkdruk en intimidatie voorkomen. De nieuwe cao voor TNT zal moeten ingaan per 1 april 2008. FNV heeft een speciale site geopend voor de postbezorgers: www.wijzijnpostbezorgers.nl

De afgelopen jaren is al een begin gemaakt met de liberalisering. Als gevolg daarvan kennen we naast postbodes ook postbezorgers. Het verschil? Postbodes hebben een volwaardige baan en een arbeidsovereenkomst, de meeste postbezorgers zijn in werkelijkheid ZZP'er (zelfstandige zonder personeel) en werken met een overeenkomst van opdracht. Voor deze laatste groep is deze site bedoeld.

Het zwartboek 'Onbestelbaar' over de postmarkt is te downloaden op:

http://www.fnvbondgenoten.nl/site/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/postbezorgers/rk_post/595663/594163

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019