Steun verlenging missie Uruzgan neemt zienderogen af

Maar regering zet oorlog tegen Afghanen voort

Nederlandse 'vredesbrengers' in Uruzgan. Hoelang blijven de werkelijke bedoelingen nog onder de tafel? Het gaat om handelscontracten, bezit van olie, politiek-strategische belangen van het Westen en de economische belangen van de heersende kliek in Kaboel. De belangen van de bevolking worden alleen op papier nagestreefd.

Van de redactie

Het besluit van het kabinet de missie in Uruzgan te verlengen krijgt weinig steun van de bevolking in ons land, blijkt uit een peiling van TNS NIPO in opdracht van RTL Nieuws. Maar ook in Afghanistan zelf neemt de steun voor de NAVO-missie snel af. Toch gaat de 'vredes'operatie gewoon door. Hoezo democratie? Maar dat wisten we al: democratie moet worden afgedwongen, van onderop. Waar blijft de vakbeweging? Waarom weet de vredesbeweging de toenemende weerzin onder de bevolking niet te mobiliseren?

Nederlandse militairen zullen op 1 augustus 2010 "hoe dan ook" hun leidende positie in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan overdragen. Die einddatum is nu "heel hard", want dan heeft Nederland "een behoorlijke bijdrage geleverd", verklaarde minister-president Jan Peter Balkenende vrijdag 30 november jl. in een toelichting op het besluit om de missie te verlengen. Een leugentje om bestwil zullen we maar zeggen. Wie dan leeft...

De regering besloot nog minstens twee jaar extra in Afghanistan te blijven met 1300 militairen. Op dit moment zijn daar 1650 Nederlandse militairen, de meesten in de zuidelijke provincie Uruzgan. De Nederlandse missie zou oorspronkelijk twee jaar duren, tot augustus 2008. Maar net zoals dat vaker gebeurt wordt ook deze missie na wat schijngevechten gewoon verlengd zolang er geen breed gedragen verzet plaatsvindt. Zolang het gesteggel onderdeel uitmaakt van het theater in de Tweede Kamer, zal elk gevecht alleen maar tot meerdere eer en glorie van de toneelspelers kunnen leiden. De coalitiepartijen steunen het besluit in ieder geval. Voor de oppositie blijft dus slechts wat marginaal tromgeroffel over.

De tegenstand tegen de aanwezigheid van de Nederlandse troepen neemt in de peilingen toe. Van de ondervraagde Nederlanders noemt 43 procent verlenging een slechte of zeer slechte zaak. Een kwart (24 procent) vindt het een goede of zeer goede zaak. Ongeveer een derde (31 procent) vindt het goed noch slecht. Maar de vredesbeweging krijgt nauwelijks mensen op de been, de vakbeweging (behalve de soldatenbonden) bemoeit zich er niet mee en in de media overheerst het (neo)koloniale VOC-gevoel: Onze jongens doen daar toch goed werk. Wanneer begint in de SP de toegezegde discussie over de NAVO? Wanneer wordt het concept van militaire 'vredes'missies eindelijk eens echt ter discussie gesteld? Waarom praat bijna niemand meer over de pijpleidingen die in Afghanistan worden aangelegd? Welke militair hoeft zich onder zulke omstandigheden zorgen te maken over de vraag of de missie verlengd zal worden, ja of nee?

Het kabinet gaat ervan uit dat de verlengde missie in totaal 600 tot 700 miljoen euro gaat kosten. Die schatting lijkt aan de lage kant. Maar hoe het bedrag ook uitvalt, de bevolking moet dat bedrag betalen. Wie wint er inmiddels aan deze oorlog? Inderdaad het (Nederlandse) bedrijfsleven dat Afghanistan al bezocht en druk in de weer is om leuke opdrachten binnen te halen.

Van een opbouwoperatie is allang geen sprake meer. De hulpverleners ontvluchten het land bij bosjes. Inmiddels is de helft van het land onveilig voor VN'ers! De aanwezigheid van de NAVO-troepen in Afghanistan wordt ook door steeds minder Afghanen gesteund. In het zuidwesten van het land is nog maar 45 procent van de ondervraagden blij met de buitenlandse troepen. Vorig jaar was dat nog 83 procent. Dat blijkt uit een opiniepeiling in opdracht van de nieuwszenders ABC uit de Verenigde Staten, BBC uit Groot-Brittannië en ARD uit Duitsland. De verminderde populariteit voor de missie komt volgens de onderzoekers door woede over burgerslachtoffers die vallen tijdens de militaire operaties.

Dit jaar zijn in Afghanistan meer dan 130 zelfmoordaanslagen gepleegd, een record. Er zijn ook niet eerder zoveel doden - zeker 6200 - gevallen bij de aanslagen als dit jaar, blijkt uit een telling van het persbureau AP.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019