Gedicht: De eeuwige vredeDoor Henricus Azewijn

De eeuwige vrede

Op een der slachtvelden in de tempel
dienen zij, soms heldhaftig en stoer.
Zij namen avontuurlijk de drempel
zien zich, met voldoende luchtsteun
bepaald niet als kanonnenvoer...

Behartigend imperialistische belangen
achter de schermen van de mooie woorden
keren zij niet testamentair beide wangen
hier en daar en dáár in onbekende oorden.

Het parlement, het cabaret, het grote toneel
waar de bal wordt rondgespeeld
desnoods met toch enig gekrakeel
als een Prinzipienreiter nogal verveelt.

Ter verdediging van waarden en normen
blijkt de handel in ieder geval uit balans
mocht het met gedonder in de glazen wijn stormen
steelt het kapitaal de show, krijgt het de kans.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019