Blauwe Stad: bedreiging bestaande voorzieningen

Hans Heres

De Blauwe Stad was oorspronkelijk mede bedoeld om de omliggende dorpen te versterken. Hoe verder de Blauwe Stad wordt ontwikkeld hoe meer echter duidelijk wordt dat de dorpen worden uitgehold in plaats van versterkt.

In de raadscommissie van Reiderland op 28 november presenteerde B en W een nieuw plan van het bestuur van de Blauwe Stad om een dorp, een "kloppend hart", in de Blauwe Stad te bouwen. In dat dorp is ruimte voor totaal 500 woningen plus 3000 m2 voor horeca, een buurtwinkel, kledingzaakjes en watersportgebonden winkels.

Dit nieuwe dorp wordt gepresenteerd op een moment dat er volgens plan vanaf het meer van de Blauwe Stad een kostbaar kanaal richting Beerta wordt gegraven. De bedoeling hiervan was om ook het bestaande dorp Beerta bij de nieuwe Blauwe Stad te betrekken en van de ontwikkelingen te laten profiteren. Maar wat blijft er nu van deze bedoelingen over? Finsterwolde heeft een kledingwinkel, die ongetwijfeld van plan was in te spelen op de watersport. Beerta en Finsterwolde hebben horeca-ondernemingen. Deze ondernemers worden nu geconfronteerd met nieuwe concurrenten met als mogelijk gevolg verdwijnen van voorzieningen in de bestaande dorpen.

De NCPN-fractie heeft erop gewezen dat het plan voor een nieuw dorp met eigen voorzieningen ingaan tegen alle afspraken. Immers de afspraak was dat zowel de bewoners van de Blauwe Stad als de bezoekers zouden kunnen gebruikmaken van de voorzieningen in de omliggende dorpen en daarmee het draagvlak voor die voorzieningen zouden vergroten! In de raad stemde de NCPN echter als enige tegen het plan.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019