Dagelijks honger in Nederland

Voedselbank deelt eten uit aan armsten

Door Nicolien den Boer

Nederland is een welvarend land. Geen land waar mensen honger hoeven te lijden. Maar de realiteit is anders. Tienduizenden Nederlanders komen de dag door op een lege maag. Ze wachten vaak lang met het vragen om hulp, uit schaamte over hun armoede. Uiteindelijk staan ze op de stoep van de Voedselbank, die dagelijks tientallen voedselpakketten uitdeelt.

Exacte cijfers over het aantal mensen dat onvoldoende te eten heeft in Nederland zijn er niet. Wel registreerde het Leger des Heils vorig jaar 70.000 dak- en thuislozen. Het aantal mensen dat dagelijks honger lijdt zou nog hoger liggen. Velen zijn in een neerwaartse spiraal terechtgekomen: baan kwijt, geen geld meer om een woning te betalen, geen recht op een uitkering zonder vast adres en door die combinatie vrijwel geen kans op een baan. Het is al moeilijk genoeg om een slaapplaats of een plek om te eten te vinden: de opvangcentra zijn overvol. Dus zijn mensen aangewezen op particuliere initiatieven zoals de Voedselbank.

Volgens hen (de medewerkers van de Voedselbank in Rotterdam, red. M.) zijn de prijsstijgingen als gevolg van de euro de grootste boosdoener: "Voor de armen zijn de dagelijkse boodschappen nu helemaal niet meer te betalen." Daarnaast ziet Eliane (een van de medewerkers, red. M.) veel mensen in de valkuil lopen van het kopen op krediet. "Ze zien de aantrekkelijke gidsen van postorderbedrijven en realiseren zich niet de consequenties."

Bron: De Wereldomroep, 29-10-2003. Artikel is ingekort.