Ingezonden, terroristische aanval op de VS

Wij delen het verdriet van de familieleden en vrienden van de Amerikaanse burgerslachtoffers n.a.v. de aanvallen op het WTC en het Pentagon. De burgerslachtoffers en met hen het merendeel van het Amerikaanse volk, kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de barbaarse politiek die hun regering in de wereld voert. De slachtoffers zijn zoals gewoonlijk gewone werkende mensen.

Tegelijkertijd moet het hypocriet gedrag van de Amerikaanse regering n.a.v. de gebeurtenissen aangeklaagd worden. Het is door hun politiek dat aanvallen als deze worden uitgelokt. Voor de eerste keer nadat dit eerder het lot was van het Vietnamese, Iraakse en Joegoslavische volk, op veel grotere schaal, door de hand van het VS-leger, worden de VS nu zelf in eigen land getroffen. De dubbele standaard-politiek die onder leiding van de VS in het Midden-Oosten wordt gevoerd: veroordeling en uitmoording van de Iraakse bevolking middels een embargo, het militaire geweld tegenover de Palestijnen enerzijds en ondersteuning van de militaire bezettingspolitiek en terrorisme door de Israëlische staat anderzijds kan niet anders dan leiden tot escalatie van het geweld.

De hele wereldbevolking is terecht bezorgd over de diepere achtergronden van een aanval zoals die nu recent de Verenigde Staten heeft getroffen. Terroristische acties zoals deze zullen de doelen voor het bereiken van een rechtvaardiger wereld niet naderbij kunnen brengen; maar net zo min zal de verdere militarisering een rechtvaardiger wereld dichterbij brengen. De wereld kan niet opgedeeld worden in machtigen die mogen doen wat ze willen en machtelozen die mogen lijden wat ze kunnen!

Luk Brusselaers
Voorzitter SOS Kinderen Irak

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019