Standpunt van het Politiek Bureau van de Partij van de Arbeid (België)

naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten (22u20, 11-09-01)

De aanvallen tegen het WTC en het Pentagon, die de hele wereld met stomheid heeft geslagen, tonen in de eerste plaats in welke crisistoestand de wereld zich vandaag bevindt, wat de leiders van deze wereld daarover ook mogen beweren tijdens de hoogmissen van de rijke landen van de G8.

We voelen mee met de families en naasten van de slachtoffers. We bieden hen onze innige deelneming aan. De Amerikaanse burgerslachtoffers, net als de overgrote meerderheid van de Amerikaanse bevolking, mogen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het barbaarse beleid dat hun overheid en de multinationals die ze vertegenwoordigt, voeren. Tezelfdertijd zijn we diep geschokt door de hypocrisie van de Amerikaanse regering. Zij draagt zelf immers een verpletterende verantwoordelijkheid voor wat zich vandaag heeft afgespeeld.

De machtigste imperialistische natie, die er sinds de val van de Muur prat op gaat de onbetwiste politie-agent van deze planeet te zijn, wordt voor het eerst op eigen bodem geconfronteerd met aanvallen die duizenden burgerslachtoffers maken, net zoals de Vietnamese, Iraakse, Joegoslavische en zovele andere volkeren dat eerder hebben ondergaan, op een nog veel grotere schaal, van de kant van het Amerikaanse leger.

Sinds meer dan 50 jaar leggen de Amerikaanse regering en multinationals overal ter wereld hun wil op. Ze vernietigen plaatselijke economieën, onteigenen boeren, zetten volksregeringen aan de kant en plaatsen dictators als Pinochet, Marcos en Mobutu in de plaats, die er niet voor terugdeinzen om, uit het zicht van de camera's, hun eigen bevolking uit te moorden. Zo hebben ze de haat en de revolte opgewekt van alle volkeren die hier het slachtoffer van zijn geworden.

De economische crisis die momenteel in de Verenigde Staten toeslaat, versterkt bovendien ook alle interne tegenstellingen.

In een wereld verscheurd door economische, politieke en militaire tegenstellingen zijn allerlei hypotheses mogelijk wat betreft de daders van deze aanvallen.

Desondanks doen het gesofisticeerde technische niveau en de hoge risicograad in een streng bewaakt land als de Verenigde Staten het vermoeden rijzen dat een dergelijke onderneming nooit mogelijk geweest kan zijn zonder medewerking vanuit de kern van de Amerikaanse geheime diensten of andere parallelle organisaties.

Sinds vijftig jaar steunen de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten allerlei fascistische, fundamentalistische en nationalistische stromingen. Die gebruiken ze om de belangen van de Amerikaanse multinationals te beschermen, om de volkeren te verdelen, en om het communisme en de bevrijdingsbewegingen te bekampen. Ze rekruteren, bewapenen en leiden binnen deze landen de meest fascistische en fundamentalistische elementen op tot terroristen van hoog niveau. Dat gaat van voormalige nazi's die ze na de Tweede Wereldoorlog inlijfden bij de doodseskaders van El Salvador tot de fundamentalistische huurlingen in Afghanistan.

Wanneer de politieke allianties veranderen, kunnen deze terroristen zich tegen hun eigen, oude meesters keren. Dit scenario past wonderwel voor de terrorist Osama bin Laden. Deze was tot voor kort "een vrijheidsstrijder", en een handlanger van de Verenigde Staten in hun strijd tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan.

Men kan evenmin de hypothese uitsluiten die verwijst naar een mogelijke medeplichtigheid van extreem-rechtse krachten in de Verenigde Staten. Net als bij de aanslag in Oklahoma, kunnen deze krachten de bedoeling hebben om Bush naar een nog hardere economische en militaire politiek te duwen.

Deze aanslagen kunnen ook een valse legitimiteit geven aan de Amerikaanse regering op een ogenblik dat de anti-imperialistische beweging overal in de wereld opgang vindt precies tegen deze regering, die de speerpunt is van de kapitalistische globalisering, van de vernietiging van het milieu en van een nieuwe wapenwedloop.

Deze aanslagen kunnen ook tot doel hebben om de bezorgdheid van het Amerikaanse volk over de economische en sociale problemen weg te nemen, nu de werkloosheid en de armoede een ongekende vlucht nemen in de VS.

Wij sluiten ons aan bij de oproepen om de Amerikaanse regering en haar bondgenoten te verhinderen deze aanslagen als voorwendsel te gebruiken om landen aan te vallen die allang op hun zwarte lijst staan omwille van hun onafhankelijke koers, ook al zouden ze niets van doen hebben met dit terrorisme. We mogen niet toelaten dat ze deze aanslagen gebruiken om zowel in de VS als elders antidemocratische maatregelen te nemen. Een dergelijke reactie zou het gevaar voor oorlog en fascisme fel vergroten.

De volkeren in de hele wereld zijn terecht ongerust over de diepere betekenis van deze aanslagen. Zij wijzen op de verscherping van alle fundamentele tegenstellingen in de maatschappij. De jongeren en de werkers van de beweging tegen de imperialistische globalisering klagen deze verscherping terecht aan. De oplossing kan er enkel komen door op te komen voor de eenheid van de strijd van de werkers en de volkeren van de hele wereld, door de eisen van sociale rechtvaardigheid, ware democratie en vrede nog hoger in het vaandel te voeren. Terreuracties kunnen deze objectieven niet realiseren, maar de militaire represaillemaatregelen, de repressie en het opgeklopte racisme van de imperialistische regeringen nog minder. Om de toekomst van de mensheid veilig te stellen is er maar een weg: de weg van de beweging van Seattle en Genua en van de volkeren van Afrika, Azië of Latijns Amerika die vechten tegen de gevolgen van kolonialisme en neo-kolonialisme.

Politiek Bureau van de Partij van de Arbeid (België)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019