Aanslagen in VS

Verklaring van het Dagelijks Bestuur van de NCPN

Naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten

De aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington DC, worden door het DB veroordeeld. Het DB spreekt haar medeleven uit met de onschuldige slachtoffers en hun nabestaanden. Tegelijkertijd is het DB diep verontwaardigd over de hypocriete houding van het merendeel van de regeringsleiders van de NAVO-staten die er niet voor terugdeinsden om bijv. een land als Joegoslavië met clusterbommen te bestoken. Alhoewel de Verenigde Staten zich schuldig gemaakt hebben aan allerlei vormen van misdaad tegen de mensheid en daardoor dergelijke reacties uitlokken, kunnen terroristische acties van kleine groepen gefrustreerde fanatici de strijd voor een betere wereld slechts schade berokkenen.

Tegelijkertijd waarschuwt het DB dat deze terroristische agressie zal leiden tot het omvormen van bijna de gehele wereld in een politiestaat. De VS en vele andere landen zullen deze daad aangrijpen om de controle over en de repressie tegen progressieve bewegingen op te voeren.

Amsterdam, 12 september 2001

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019