Reactie van ATTAC Vlaanderen naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten.

Pentagon

Attac Vlaanderen wil zijn afschuw uitdrukken over de terroristische aanval op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington en zijn medeleven betuigen met de duizenden onschuldige en zinloze slachtoffers van deze verwerpelijke daden. Geen enkele ideologische of politieke doelstelling kan een dergelijke blinde slachting legitimeren.

Attac Vlaanderen wil hierbij echter niet 'huilen met de wolven' die alleen maar een uitzichtloze oorlog willen aangaan met het 'internationaal terrorisme' zonder structurele oplossingen te willen aanreiken voor globale problemen. Wij willen nog eens de globale oorzaken van dit gewelddadig terrorisme verduidelijken, maar tevens dit terrorisme verwerpen en veroordelen.

Steeds opnieuw vallen de slachtoffers vooral bij de onschuldige burgers: honderdduizenden doden in Irak, tienduizenden in Joegoslavië en nu opnieuw duizenden in de VS. Zij zijn de minder interessante statistieken in een wereld gedomineerd door economische en geostrategische belangen, waarin terrorisme en staatsterrorisme escaleren in een perverse oorlogslogica.

De neoliberale globalisering (liberalisering van de wereldhandel door deregulering, flexibilisering en privatisering) verwekt een steeds grotere kloof tussen arm en rijk op wereldschaal, vooral tussen Noord en Zuid, tussen het rijke Westen en een arme Derde Wereld. Het gaat dus niet om een strijd tussen het 'geciviliseerde democratische Westen' en 'barbaren', maar tussen de westerse landen die via slavernij en kolonialisme, een groot deel van de wereld geplunderd hebben, en nu via onrechtvaardige wereldhandelsverhoudingen deze armen verder arm houden en uitsluiten van sociaal-economische ontwikkeling en 'alle uitgeslotenen' die hun recht op welzijn en welvaart willen afdwingen.

Hoe zit het op dit ogenblik met deze neoliberale wereldorde, door de Verenigde Staten en hun bondgenoten steeds omschreven als de 'democratische waarden van het vrije Westen'?

Het aantal mensen dat in de wereld moet overleven met minder dan 1 dollar per dag is gestegen van 1 miljard naar 1,2 miljard mensen en 800 miljoen mensen hebben niet elke dag toegang tot zuiver water en soms tot helemaal geen water. De helft van de wereldbevolking, drie miljard mensen, verdient minder dan 4,5 gulden per dag. De drie rijkste miljardairs bezitten samen meer dan het bruto binnenlands product van de 600 miljoen armsten. De 200 rijkste individuen ter wereld verdubbelden de afgelopen vijf jaar hun netto-inkomen. Het bezit van computergoeroe Bill Gates en de 357 andere dollarmiljardairs op de wereld is groter dan het gezamenlijke inkomen van de armste 45 procent van de wereldbevolking.

In 1930 waren er dertig armen op één rijke, nu vierenzeventig. Ook in de rijke westerse landen leeft één op de zes kinderen onder de armoedegrens.

Elke minuut sterven op onze planeet 90 mensen (vooral kinderen en vrouwen) van honger, dorst of ontbering. Negentig mensen die onschuldig zijn en geholpen konden worden.

Elke minuut wordt er op de planeet voor 3 miljard gulden gespeculeerd.

Elke minuut worden de 200 rijksten ieder 3.000 gulden rijker. Daardoor worden de tegenstellingen tussen rijken en armen, welgestelden en behoeftigen, werkenden en werklozen, winnaars en verliezers steeds schrijnender. Onder druk van een stijgende schuldenlast worden veel Derde Wereldlanden verplicht hun markten te openen voor de grote multinationals uit het Noorden terwijl ze niet meer over de middelen beschikken om aan de sociale noden van hun bevolkingen te kunnen voldoen. Daardoor ontstaan allerlei conflicten zoals etnische oorlogen en zetten (arbeids)migratiestromen zich in beweging.

Dit is een onveilige wereld voor de meerderheid van de mensen, vooral voor kinderen in de Derde Wereld.

In zo'n wereld groeit en broeit de sociale onrust, de verbittering om het uitblijven van structurele maatregelen die de honger, misère, ellende en ontbering kunnen stoppen.

De supermacht Verenigde Staten heeft zich de voorbije decennia ook als een superpolitie gedragen en zich bezondigd aan 'staatsterrorisme'. De Verenigde Staten hebben een massaslachting in Vietnam aangericht, tientallen dictators en doodseskaders gesteund die hun eigen bevolkingen martelden en vermoordden, de brutale bezetting door Israël van Arabisch grondgebied altijd ondersteund, enz.

Verbittering

Daarom zijn vandaag, en zeker in de Arabische wereld, veel burgers verbitterd tegenover de Verenigde Staten. Deze verbittering kan verschillende vormen aannemen. De neoliberale globalisering verwekt zowel in het Westen als in het Zuiden 'linkse democratische' en 'rechtse fascistoïde' antwoorden.

Bij de rechtse antwoorden op globalisering in het westen hoort bijvoorbeeld de opmars in sommige landen van extreem-rechts zoals de FPÖ in Oostenrijk, het Vlaams Blok in Vlaanderen, Front National in Frankrijk en Lega Nord in Italië. Rechtse antwoorden in het Zuiden zien we in een groeiende aanhang voor terroristische groepen, vooral in Arabische landen, omdat de sociale wanhoop in de grote steden vooral bij jonge mensen de haat aanwakkert tegenover de VS, dominante speler in de neoliberale verovering van de planeet die op een brutale wijze lokale culturen en economieën omploegt om de winsten te verhogen van de transnationale corporaties en de politieke dominantie van de VS op te leggen.

Democratisch verzet nodig

Attac is onderdeel van het linkse democratische verzet zowel in het Zuiden als in het Noorden tegen de neoliberale globalisering. Wij zijn democratische globalisten, wij willen een globalisering van onderop, waarin de behoeften van de mensen centraal staan en niet de 'winstmaximalisatie' van de transnationale corporaties, de banken en de grote speculanten. Wij stellen pertinente vragen en bieden pertinente antwoorden. Daarom willen wij vooral op straat gaan om aan de publieke opinie op een democratische manier onze politieke antwoorden te verduidelijken.

Wij hebben zeker niet de oplossing van alle wereldproblemen in petto, maar zijn ervan overtuigd dat mochten de 8 punten van ons politiek programma gerealiseerd worden, we vandaag tenminste een sociaal rechtvaardiger en ecologisch duurzamer wereld zouden hebben. Dat zou ook een wereld zijn met veel minder uitgeslotenen en dus een veiliger wereld met veel minder haat, agressie, oorlog, racisme, fanatisme en terrorisme:

Voor deze sociale eisen willen wij op een democratische wijze de strijd aangaan. Wij zijn onderdeel van een groeiende democratische globale sociale beweging. Wij proberen democratische antwoorden te bieden aan een ondemocratische wereldorde. Want een wereldorde die zoveel miljarden mensen veroordeelt tot honger en ellende, is niet alleen een immorele, maar ook een ondemocratische wereldorde. Het Westen moet niet te hoog van de toren blazen over democratie, mensenrechten en vrijheid. Maar alleen een democratische strijd kan op lange termijn structurele oplossingen bieden voor de meerderheid op deze planeet.

Tegen rechtse oplossingen

Wij veroordelen dan ook met klem de gewelddadige, fascistoïde methoden van terroristische organisaties die geen enkel alternatief bieden voor een sociaal rechtvaardige en vreedzame planeet. Integendeel, zij bekampen met nog immoreler methodes het immorele neoliberalisme. Attac Vlaanderen en de democratische globaliseringsbeweging hebben dan ook twee vijanden: het gewelddadige neoliberalisme dat zich vermomt als 'democratie' en de fascistoïde tegenbeweging die pretendeert een 'bevrijdingsbeweging' te zijn.

Alleen een rechtvaardige wereld kan op termijn een vreedzame, een veilige wereld opleveren. Dat is het streven van de democratische globaliseringsbeweging, waar Attac slechts een onderdeel van is. Daarom moeten wij ook weigeren mee te gaan in het huidige huilen van de wolven. De VS en spijtig genoeg ook de Europese Unie willen ons meesleuren in hun dominante oorlogslogica: oog om oog, tand om tand. In plaats van de globale problemen aan te pakken en op te lossen, kiest men opnieuw voor de gewelddadige confrontatie, waardoor we in een spiraal van geweld zullen belanden. De grootste slachtoffers van deze strategie zullen opnieuw burgers zijn, de zwaksten, overal ter wereld.

Daarom moeten wij ons ook met klem verzetten tegen deze oorlogsstrategie.

Dat zullen wij met alle democratische middelen in deze moeilijke tijden aan de publieke opinie en de politieke overheden duidelijk moeten maken.

Intussen kunnen we niet anders dan ons aansluiten bij de rouw om de duizenden slachtoffers van deze waanzinnige aanslagen. Onze schreeuw voor globale en rechtvaardige oplossingen bewijst meer eer aan de slachtoffers dan het hatelijke wapengekletter van hun politieke leiders.

Een andere wereld is mogelijk.

Laten we er ook vandaag aan verder werken.

Intussen, kameraadschappelijke groeten
van Attac Vlaanderen,
Eric Goeman, woordvoerder

Tel./Fax. 09/372.44.91
GSMnr. 0476/99.07.14
e-mail: vlaanderen@attac.org
of eric.goeman@skynet.be

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019