Invloed van bedrijven op universiteit moet verminderen

'Tot hier en nu terug!'

Door Rob Heusdens

 

 

 

De VVD-ers Jorritsma (Economische Zaken) en Hermans (Onderwijs) roepen het van de daken: de invloed van het bedrijfsleven op de universiteiten moet nog groter worden. Bedrijven moeten nog meer invloed krijgen op de agenda van universiteiten. Als wetenschappelijk onderzoek meer aan de commerciële vraag voldoet, kan het bedrijfsleven een voorsprong nemen op internationale concurrenten. Een groep van zo'n veertig studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) liet blijken het daar - terecht - helemaal niet mee eens te zijn en bezette op maandag 3 september daarom twee uur een deel van het universiteitsgebouw.

Universitaire instellingen zouden meer op hun marktgerichtheid moeten worden afgerekend. Dat stelde minister Jorritsma van Economische Zaken op maandag 3 september tijdens de opening van het academisch jaar aan de Universiteit Utrecht. De rasechte VVD-er vindt dat de bijdrage van de universitaire wereld productiever kan. "Universiteiten zouden gestimuleerd moeten worden om meer aan de kennisvraag van bedrijven te voldoen", aldus minister Jorritsma. Zij wil universiteiten "meer afrekenen en belonen" op hun marktgerichtheid. In een reactie zei onderwijsminister Hermans dat hij het hiermee eens is.

Tot hier, en nu terug!

Pleidooi voor een onafhankelijke universiteit

De aula van het universiteitsgebouw werd bezet door een Collectief van Bezorgde Studenten (CvBS). Aan het begin van het nieuwe collegejaar wil het met deze actie zijn zorg uitspreken over de toenemende invloed van het bedrijfsleven op de universiteit.

Zij protesteerden tegen de volgende zaken:

Beleid van Hermans

Het beleid van minister Hermans dat gericht is op een verregaande verzelfstandiging van de universiteit, waarbij de principes van de marktwerking vrij spel krijgen. Concurrentie tussen universiteiten leidt eerder tot het ontstaan van klassenuniversiteiten dan tot goed en objectief onderwijs.

Afwachtende houding

Het lijdzaam volgen van dit beleid door de beleidsmakers van de universiteiten zelf, met als belangrijkste voorbeeld de toekomstige BA/MA-structuur, die is uitgekomen op een onwerkbare vier jaar, terwijl alle direct betrokkenen voor vijf jaar hebben gepleit.

Invloed van het bedrijfsleven

De groeiende invloed van het bedrijfsleven op de inhoud van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. We staan niet ver af van een Rabobank-Universiteit, waar Shell colleges geeft over ontwikkelingssamenwerking of Philip Morris onderzoek doet naar longkanker.

De bezetters stelden de volgende eisen:

De belangen van studenten, docenten en universitaire beleidsmakers zijn dezelfde. Het is tijd om samen een front te vormen en de universiteit naar eigen inzicht vorm te geven, waarbij de waarborg van goed onafhankelijk universitair onderwijs het doel moet zijn.

Vandaag moet de eerste stap in de goede richting zijn.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019