Palestijnse voorman Abu Ali Mustafa moest sterven

PFLP vormt grootste bedreiging voor Israël

Door Julien Versteegh*

Abu Ali Mustafa 

De moord op Abu Ali Mustafa van het Palestijns Volksbevrijdingsfront (PFLP) op 27 augustus toont dat Israël zijn liquidatiepolitiek verhardt: het aarzelt niet om de secretaris-generaal van de tweede belangrijkste Palestijnse organisatie uit de weg te ruimen. De standrechtelijke executies van Israël laten de Palestijnen geen keuze.

Abu Ali Mustafa was de secretaris-generaal van het Palestijns Volksbevrijdingsfront PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine). Sinds hij in juli vorig jaar door de Nationale Conferentie van het PFLP werd verkozen, wist hij dat hij een doelwit was van Israël. Dat vertelde hij mij en mijn vrienden toen we met een achttal Belgische jongeren een solidariteitsbezoek aan Palestina brachten. Onze ontmoeting vond plaats in het kantoor dat nu vernietigd is. Heel de tijd dat we in dat grote kantoor zaten, besefte ik dat dit gebouw en onze gesprekspartner voor Israël een hoofddoelwit waren.

In het uur dat we met hem spraken, maakte Abu Ali Mustafa indruk op ons met zijn intelligentie, zijn analyse en zijn heldere kijk. Zijn uiteenzetting over de tactiek van het PFLP was helder als water.

Eerst de militanten, nu de top

De moord op Abu Ali Mustafa betekent een zware slag voor het PFLP. Abu Ali Mustafa is het 56ste slachtoffer van de liquidatiepolitiek van Israël. Ehoud Yaari, de commentator van de Israëlische televisie: "Nadat we eerst toesloegen onder de kleine helpers, de basismilitanten, de plaatselijke kaderleden en de regionale chefs, pakken we nu de kringen van de politici aan. Nooit sloeg Israël op zo'n hoog niveau toe. We zitten nu op het niveau van Arafat, in de relatief brede kring van personen die rond hem cirkelen." Het is bekend dat Israël beslist heeft steeds harder en van alle kanten tegelijk toe te slaan.

De tactiek heeft tot doel de repressie tegen de intifada - met zeshonderd doden sinds september vorig jaar - te koppelen aan de moord op gekende leiders. Israël maakt duidelijk dat het alle leden van het Palestijnse verzet beschouwt als terroristen en gangsters, waarmee het vooral zijn eigen banditisme en zijn terreur wil verbergen.

Voor de tactiek van de langdurige volksoorlog

Abu Ali Mustafa is al heel vroeg in het verzet gegaan, al kort na de Arabische nederlaag in de Zesdaagse Oorlog van 1967. Hij startte een gewapende verzetsorganisatie tegen de bezetting, nog voor hij samen met dokter Habash het PFLP oprichtte. Abu Ali Mustafa was nog geen jaar geleden verkozen tot secretaris-generaal van het PFLP. Hij staat symbool voor de nieuwe tactische oriëntatie van het PFLP die op de 6de Nationale Conferentie van juli vorig jaar werd vastgelegd. Het is precies die nieuwe oriëntatie die Israël tot wanhoop drijft: het PFLP heeft gekozen voor de langdurige volksoorlog die uitsluitend soldaten en kolonisten tot doelwit kiest. (1)

Sinds enige tijd werkt het PFLP aan de oprichting van een eenheidsfront met de andere progressieve krachten. Dit brede front zou de invloed van Hamas kunnen terugdringen. Het zou zich helemaal richten op de ontwikkeling van de langdurige volksoorlog.

Daardoor zouden de kaarten anders liggen. Israël wordt dan geconfronteerd met een politiek/militaire kracht die daar toeslaat waar het het meest pijn doet: op de twee symbolen van de Israëlische agressie, het bezettingsleger en de kolonisten. Israël wordt trouwens al met dit nieuwe type van acties geconfronteerd. Sinds september vorig jaar heeft het PFLP al meer dan honderdvijftig militaire acties van dat type opgeëist.

Het PFLP is een politiek zwaargewicht in Cisjordanië en in Gaza. In Bethlehem staat de ruime meerderheid van de bevolking achter het PFLP. De organisatie is heel goed ingeplant in gezondheidscomités, ziekenhuizen, culturele comités, en vrouwengroepen. Als tweede organisatie binnen de koepel PLO (na de Fatah van Arafat) is het PFLP ook het boegbeeld van het verzet tegen de akkoorden van Oslo. Arafat zoekt sinds enige tijd toenadering tot deze oppositie, wat een teken is van de radicalisering van het geheel van het Palestijnse verzet.

Het PFLP is ten slotte de belangrijkste seculiere verzetsorganisatie. Israël zwijgt dat dood, het verkiest een demonisch Hamas en probeert het conflict zoveel mogelijk tot een godsdienstkwestie te maken.

Als marxistische organisatie heeft het PFLP een sterk uitgewerkt programma. Dat komt op voor een bevrijding van Palestina in twee stappen. De eerste is de vorming van een Palestijnse autonome staat met de grenzen van 1967, met Jeruzalem als hoofdstad en de terugkeer van de vluchtelingen als een conditio sine qua non. De tweede fase behelst de vorming van een multiculturele lekenstaat op het grondgebied van het historische Palestina, een staat die democratisch en sociaal is. Dat programma staat lijnrecht tegenover het zionisme dat het tot de wortel wil uitroeien. Het PFLP vecht niet tegen de joden, maar tegen het zionisme en tegen de staat Israël, Hamas daarentegen beroept zich op de heilige oorlog en wil alle joden in de zee drijven.

Israël zit in een moeilijk parket

Al die elementen maken het PFLP tot een voor Israël veel bedreigender organisatie dan welke andere ook. Dat brengt Israël tot een steeds repressievere en steeds bloederiger opstelling. Toch wordt het steeds duidelijker dat Israël zich op een dieptepunt bevindt. Op de vraag hoe Israël zal reageren na de jongste aanvallen tegen soldaten en kolonisten, antwoordde de militaire journalist Ron Ben Ichaï aan Le Soir: "Met nog meer invallen in de autonome Palestijnse gebieden", maar hij voegde er onmiddellijk aan toe dat "die operaties niet veel opbrengen, behalve nieuwe kandidaat-terroristen aan Palestijnse kant."

De moord op Abu Ali Mustafa roept om wraak. Het enige antwoord dat de Palestijnen kunnen geven, is de verscherping van de aanvallen tegen militaire posten en tegen kolonisten. Want de weg die het PFLP en Abu Ali Mustafa hebben uitgestippeld, is de enige die tot de overwinning leidt in de strijd voor de nationale bevrijding van Palestina.

1. Zie Solidair van 29 augustus, blz. 24 of www.solidair.org

* De auteur had een maand geleden in Palestina een ontmoeting met Abu Ali Mustafa, secretaris-generaal van het PFLP.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019